Izvješćivanje javnosti o postupku prijave projekta "Pelješki most"

Photo nsl INFR-MP 10-4_12.JPG
Potaknuti nizom novinskih napisa u različitim domaćim medijima, a vezano uz postupak slanja prijave Europskoj komisiji za veliki projekt Cestovnog povezivanja južne Dalmacije, kojim je predviđena izgradnja Pelješkog mosta i pristupnih cesta, s ciljem točnog, istinitog i cijelovitog informiranja hrvatske javnosti resorno Ministarstvo upućuje Priopćenje javnosti uz sva potrebna objašnjenja postupk koji prethode realizaciji Projekta.

Pojašnjenje postupka (prema proceduri Zajedničkih nacionalnih pravila i sukladno članku 101. i 102. Uredbe (EU) br. 1303/2013) slanja prijave velikog projekta Europskoj komisiji i s tim povezanog statusa Pelješkog mosta objavljujemo prema nadležnostima, kako slijedi:

Hrvatske ceste d.o.o., kao korisnik navedenog projekta, izradile su Prijavu velikog projekta (Major Project Application, tzv. aplikacija) za projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom (Projekt izgradnje Pelješkoga mosta). Priprema Prijave izrađivana je u suradnji i uz pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i uz znanje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU), kao Upravljačkog tijela Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK).

Nakon usuglašavanja, pripremljenu Prijavu MMPI je u srpnju ove godine dostavio stručnjacima JASPERS-a na mišljenje. JASPERS se, kao zajedničkoj pomoći za potporu projektima u europskim regijama, dostavlja Prijava velikog projekta kako bi ocijenili projekt i donijeli Potvrdu o pripremljenosti projekta (poznatiju kao Action Completion Note).

Nakon što JASPERS izda Potvrdu o pripremljenosti projekta, i nakon provedenog postupka provjere u MMPI-u i MRRFEU-u, MRRFEU odobrava završnu verziju aplikacije i šalje je na pregled i daljnje postupanje Neovisnoj kontroli kvalitete (Independent Quality Review – IQR, članci 101 i 102 Uredbe (EU) 1303/2013), kao dijelu JASPERS-a koji ponovno ovaj puta pregledava cjelokupnu dokumentaciju (za potrebe Europske Komisije vezano za donošenje odluke o financiranju) i donosi pozitivno ili negativno mišljenje o projektu. Rok u kojem IQR mora donijeti odluku nije propisan.

Nakon što IQR donese pozitivnu ocjenu, MRRFEU, kao Upravljačko tijelo OPKK-a,  dostavlja aplikaciju Europskoj komisiji. Europska komisija zatim ima rok od 3 mjeseca osporiti projekt jer se u protivnom smatra odobrenim na temelju mišljenja IQR-a. 
Iz sveg navedeno evidentno je da je propisana procedura dugotrajna, ali i da su sva uključena tijela na vrijeme i u dogovoru pripremila potrebnu dokumentaciju. JASPERS-ova potvrda o pripremljenosti projekta nije još stigla kao konačna (dostavljen je nacrt Potvrde prema kojoj se usklađuje tekst aplikacije), a konačna Potvrda očekuje se do sredine studenog.

Kad se zaprimi Potvrda o pripremljenosti projekta nastaviti će se prema gore navedenim propisanim koracima kako bismo osigurali da Prijava projekta bude u skladu sa svim potrebnim zahtjevima i kao takva, nadamo se odobrena od strane Europske komisije. Također, iako se navodila stopa sufinanciranja od 85%, ističemo kako se radi o želji Republike Hrvatske da dobije najvišu moguću stopu sufinanciranja, ali i da će to također biti jedan od elemenata Odluke Europske komisije.

Predviđanje i davanje bilo kakvih rokova u ovom trenutku, neozbiljno je i potencijalno ugrožava prijavu projekta u svim proceduralnim koracima jer ostavlja dojam prejudiciranja Odluke Europske komisije, koja nas tek očekuje.

U ovom trenutku nadležna ministarstva i korisnik projekta Hrvatske ceste, poduzimaju potrebne korake kako bi sve bilo spremno za odobravanje projekta. Važno je naglasiti i da projekt ovakve kompleksnosti i ovako visoke procijenjene vrijednosti, prije početka provedbe ima niz dugotrajnih aktivnosti, a provođenje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova jedna je od najkritičnijih u ciklusu pripreme i provedbe projekta.

Sve potrebne aktivnosti (bilo) je potrebno započeti znatno prije zbog čega su Hrvatske ceste i natječaj za odabir izvođača radova na projektu raspisale u lipnju ove godine. U konačnici, aktivnosti koje se planiraju financirati sredstvima EU mogu započeti i prije nego što su za njih sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, ali da bi mogli biti financirani, aktivnosti ne smiju završiti prije sklapanja takvog ugovora.

Uz sve spomenuto, potrebno je istaknuti i da je trajanje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (iz kojeg je previđeno financiranje projekta) do 2023. godine, a ne kako je navedeno u medijskim natpisima, do 2020. godine. Naime, iako programsko razdoblje traje od 2014. do 2020., programi se provode do 31. 12. 2023. do kada je moguće plaćanje projekata iz razdoblja 2014. – 2020..