Vlada RH: Usvojene Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje i državno jamstvo društvu Hrvatske ceste d.o.o.

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Societe Generale-Splitska banka d.d., Split te Odluku o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Societe Generale-Splitska banka d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., a radi financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2016. godini.

Usvajanjem predmetnih Odluka osigurat će se financijska sredstva u iznosu od 89.000.000,00 eura (protuvrijednost od 680.554.164,00 kuna) namijenjena financiranju građenja i održavanja državnih cesta te podmirenju kreditnih obveza društva Hrvatske ceste u 2016. godini.

Iznos od 588.450.000,00 kuna iskoristit će se za plaćanje kreditnih obveza (glavnice), dok će 92.104.164,00 kuna biti utrošeno na financiranje investicijskih projekata.

Kamatna stopa za predmetno kreditno zaduženje je promjenjiva, u  visini 6M Euribor-a + fiksna marža od 4,15 p.p. godišnje uz rok otplate od 10 godina, uključujući 3 godine počeka.

Kredit se otplaćuje u 15 jednakih polugodišnjih rata sa zateznom kamatom u visini 2 p.p. iznad redovne kamatne stope.

Instrument osiguranja je 100% jamstvo Republike Hrvatske.