Zamjenik ministra Zdenko Antešić obišao započete radove na gradilištu buduće II faze Južne obilaznice Donjeg Miholjca

Photo DM_antesic_23_9_14_NSL.JPG
Zamjenik ministra Zdenko Antešić obišao je danas upravo započete radove na gradilištu buduće II faze Južne obilaznice Donjeg Miholjca, a u društvu gradonačelnika Donjeg Miholjca Zorana Kovača, osječko-baranjskog župana Vladimira Šišljagića, člana Uprave Hrvatskih cesta Nenada Maljkovića, te predstavnika tvrtke Osijek –Koteks, izvođača radova.

Prigodom obilaska, zamjenik ministra Zdenko Antešić je istaknuo: „Ovom prilikom izrazio bih zadovoljstvo zbog upravo započetih radova na gradilištu buduće II faze Južne obilaznice Donjeg Miholjca, koji su svakako još jedan korak bliže realizaciji ovog iznimno važnog projekta, koji će doprinijeti rasterećenju prometa, povećanju nivoa prometne usluge, sigurnosti sudionika u prometu, a imat će i pozitivan utjecaj na gospodarstvo grada kroz razvoj poslovne zone .“

„Predmet ovog iznimno važnog projekta, koji je u potpunosti investicija Hrvatskih cesta jest izgradnja II faze južne obilaznice grada Donjeg Miholjca s početkom na postojećoj državnoj cesti D34 zapadno od ulaska u grad, a sa završetkom na uklapanju u novi rotor na državnoj cesti D53 koji je ujedno i početak trase I faze izgradnje južne obilaznice grada Donjeg Miholjca koja je završena u listopadu 2011. godine. Ukupna dužina dionice iznosi 3 544,87 metara.“, naglasio je član uprave Hrvatskih cesta Nenad Maljković.

Također je istaknuo kako okosnicu grada Donjeg Miholjca čine dva prometna koridora koji se sijeku u strogom centrom grada. Državna cesta D53 je prvi koridor koji je transverzalni pravac istočne Hrvatske i povezuje posavski i podravski prometni koridor, te granični prijelaz sa Republikom Mađarskom, a drugi koridor je državna cesta D34 koji je longitudinalni pravac istočne Hrvatske, a pruža se od Slatine do Osijeka. Rekao je kako u centru Donjeg Miholjca dolazi do kolizije tranzitnog prometa oba koridora, pojačanog sa izraženim lokalnim prometom, u i oko Donjeg Miholjca kao centra ovog dijela Slavonije, što u konačnici smanjuje nivo prometne usluge i sigurnost učesnika u prometu, te ima izraženi štetan utjecaj na okolni prostor bukom, vibracijama i otrovnim plinovima. Istaknuo je kako je upravo zbog navedenih problema potrebno  izgraditi obilaznicu u smjeru istok-zapad južnije od grada, te njome izmjestiti tranzitni promet podravskog koridora iz središta Donjeg Miholjca.

„Građani Donjeg Miholjca na obilaznicu čekaju 30 godina i napokon će je dobiti. Početak gradnje II faze Južne obilaznice Donjeg Miholjca važan je korak u realizaciji ovog projekta, koji će svakako pridonijeti boljem povezivanju sa središtem Osječko-baranjske županije, Gradom Osijekom, a što će svakako utjecati na povećanje razine kvalitete života stanovnika ovog područja, i to u raznim segmentima. Realizacija ovog projekta omogućit će da se i vizualni dojam samog središta grada podigne na jednu novu razinu.", istaknuo je gradonačelnik Donjeg Miholjca Zoran Kovač.

Prisutnima se obratio i osječko-baranjski župan Vladimir Šišljagić koji je izrazio zadovoljstvo nastavkom radova na ovoj važnoj prometnici, a sve u cilju kvalitetnijeg cestovnog povezivanja Slavonije i Baranje s ostatkom Hrvatske.

Da podsjetimo, predmetna trasa obilaznice grada Donjeg Miholjca – II faza izgradnje uvrštena je u Strategiju i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, kao i u Strategiju prometnog razvitka Republike Hrvatske, te u Prostorni plan Osječko-baranjske županije, Prostorni plan uređenja grada Donjeg Miholjca i Urbanistički plan grada Donjeg Miholjca.

Vrijednost radova je 29 milijuna kuna (bez PDV-a), a obilaznica bi trebala biti gotova u roku od narednih 12 mjeseci. Pritom ističemo da samo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u Osječko-baranjskoj županiji ima ugovorene projekte u iznosu od 277 milijuna kuna.