Predsjednik Vlade Zoran Milanović i ministar Siniša Hajdaš Dončić obišli dionicu I Južne obilaznice Nove Gradiške

Photo nsl VRH-minSHD NG-RST 16-3_15.jpg
U okviru posjeta Industrijskom parku Nova Gradiška i novoizgrađenom pogonu Atlantic Grupe, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić obišli su dionicu I Južne obilaznice Nove Gradiške.

Investitor izgradnje obilaznice je društvo Hrvatske ceste, a vrijednost ugovorenih radova na dionici iznosi 15.847.279,78 kuna bez PDV-a. Izvođač radova je građevinsko poduzeće Osijek – Koteks d.d. iz Osijeka, a predviđeni rok završetka lipanj 2015. godine. Ukupna duljina prometnice iznosi 2,36 kilometara.

Dionica se sastoji od dva kružna toka i trase između njih, a važna je za grad Novu Gradišku jer povezuje Industrijski park s državnom cestom D51, odnosno spojem na autocestu A3.

Prilikom obilaska prometnice, predsjednik Vlade Zoran Milanović kazao je kako je izgradnja ceste od iznimnog značaja za razvoj novogradiškog gospodarstva, podsjetivši okupljene na razdoblje Domovinskog rata i teška ratna razaranja. Također, ukazao je na važnost obližnje autoceste A3, koja s prosječnim godišnjim dnevnim prometom jamči isplativost ulaganja u dionicu obilaznice, koja je, podsjećamo, veza autoceste i Industrijskog parka, a bitna je zbog privlačenja novih ulagača u zonu.

Inače, prometnu mrežu grada Nove Gradiške čini više prometnih pravaca lokalnog i regionalnog značaja: državna cesta D51, državna cesta D313 te županijska cesta Ž4157. Državna cesta D51 značajan je transverzalni pravac zapadne Hrvatske koji povezuje prometni koridor autoceste A3 i unutrašnjost zapadne Slavonije prema gradu Požegi. Državna cesta D313 predstavlja spoj državne ceste D51 i centra grada Nove Gradiške u dužini od 2,0 kilometara, dok županijska cesta Ž4157 čini važan longitudinalni pravac koji povezuje jug i sjever grada.

Spomenute prometnice većim dijelom prolaze kroz sam grad i okolna naselja te čine gradsku i mjesnu mrežu ulica s gustom obostranom stambenom izgrađenošću. Kao posljedica nedostatnog kapaciteta prometnica javljaju se zagušeni prometni tokovi, male putne brzine, sukob lokalnog i tranzitnog prometa, te automobilskog s biciklističkim i pješačkim prometom. Sve to bitno smanjuje razinu prometne usluge, a utječe i na stupanj sigurnosti u prometu, posebno izražen tijekom razdoblja vršnih opterećenja odlaska i dolaska na posao.

Štetan utjecaj na okolni prostor dodatno je izražen bukom i vibracijama, te ispušnim plinovima, a uzrokovan intenzivnim prometnim tokovima, s naglašenim udjelom teretnih vozila u strukturi prometa.

S obzirom da postojeća cestovna mreža nije u mogućnosti zadovoljiti potrebe suvremenog prometa, a samim time i ostvariti funkciju u širem regionalnom povezivanju, pristupilo se izgradnji južne gradske obilaznice u obliku poluprstena (smjer istok - zapad - sjever), kvalitetnog i optimalnog prometnog rješenja s ciljem premještanja tranzitnog prometa iz samog središta Nove Gradiške. Cesta je od vitalnog značaja i za općinu Rešetari, jer će se njenom realizacijom stvoriti preduvjeti za ulaganja u lokalnoj poduzetničkoj zoni.

Izgradnjom Južne obilaznice podići će se ukupna razina prometne usluge u gradu, povećati stupanj sigurnosti za sve sudionike u prometu, a otvorit će se i nove perspektive za razvoj Industrijskog parka, grada Nove Gradiške i Brodsko - posavske županije.
 
FOTOGALERIJA