Hrvatske ceste donijele odluku odabiru izvođača radova na izgradnji mosta Pelješac s pristupnim cestama

Photo nsl INFR-MP 10-4_12.JPG
Hrvatske ceste d.o.o. danas su donijele Odluku o odabiru izvođača radova na izgradnji mosta Pelješac s pristupnim cestama.

Od pristigle tri ponude, odabrana je za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ona od Zajednice ponuditelja: China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants Co. Ltd., CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd. i CCCC Second Harbour Engineering Co. Ltd., s cijenom ponude u iznosu od 2.081.608.270,72 kn ( bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci.

Ista ponuda je ocjenjena prema kriterijima kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Rok mirovanja iznosi 15 dana.

Odluka o odabiru s današnjim datumom objavljena je i na službenim stranicama Hrvatskih cesta d.o.o. te u elektroničkom oglasniku javne nabave.