Otvorenje IPA projekta “Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac″

Photo HZ_INFRASTRUKTURA.jpg
HŽ Infrastruktura kao naručitelj i talijanska tvrtka ITALFER, danas su u Zagrebu potpisali ugovor “Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće pruge i izgradnju drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac″, čime je obilježen početak projekta koji se financira sredstvima Europske unije u okviru IPA projekta, priopćili su iz HŽ Infrastrukture.

Ukupna vrijednost Projekta je 5,5 milijuna eura, od kojeg iznosa 85 posto financira Europska unija, a 15 posto Vlada RH. Posao je povjeren konzorciju tvrtki čiji je nositelj talijanska tvrtka ITLFER,  a predviđeno trajanje Projekta je 36 mjeseci.

Ugovorom je predviđena priprema idejnog i glavnih projekata, studije izvedivosti s analizom troškova i koristi te financijskom i ekonomskom analizom, revizije studije o procjeni utjecaja na okoliš, nacrta aplikacije i okvirnih natječajnih dokumentacija te ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola.

Sva dokumentacija radit će se u skladu sa zahtjevima EU i nacionalnih propisa, kako bi se projekt mogao predložiti za financiranje iz fondova EU-a, a početak njegove izvedbe planiran je u 2016. godini. Idejni i glavni projekti s ishođenjem lokacijske i građevinskih dozvola te natječajne dokumentacije za radove i nadzor nad radovima bit će izrađeni za cijelu dionicu pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac.

Projekt će doprinijeti općem cilju Operativnog programa za promet IPA-e definiranom u Prioritetnoj osi 1 - “Unapređenje željezničkog sustava u Hrvatskoj”, kao i cjelokupnom razvoju željezničke mreže u Hrvatskoj, posebice pruge na b ogranku V. paneuropskog koridora, kako bi se zadovoljili potrebni europski standardi (u smislu duljine i položaja kolosijeka, signalizacijske i telekomunikacijske opreme) i provela pravna stečevina EU-a iz područja željezničkog prometa.
Više informacija može se naći na http://www.hznet.hr/poboljsanje-postojeceg-izgradnja-drugog-kolosijeka.