Vlada: Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste LC 41065, u k.o. Sapna

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste LC 41065, za k.č.br. 679/4, površine 389 m2, k.č.br. 679/5, površine 109 m2, k.č.br. 679/6, površine 6470 m2 i k.č.br. 679/7, površine 815 m2, zk.ul.br. 259 u k.o. Sapna.

Sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o cestama, odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na javnoj cesti ili njezinom dijelu donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Županijska uprava za ceste  Požeško- slavonske županije, kao upravitelj ceste, uputila je  Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste navedenih katastarskih čestica, u ukupnoj površini od 7.783 m2 u k.o. Sapna, kojom upravlja, iz razloga što predmetne čestice u naravi  ne predstavljaju  javnu cestu, te radi rješavanja imovinsko - pravnih odnosa.

Ocjenjujući zahtjev upravitelja opravdanim, Ministarstvo je predložilo donošenje ove Odluke.