Dionica ceste Sveti Kuzam-Križišće puštena u promet pod posebnim prometnim režimom

Photo svkuzam2.jpg
Dionica ceste Sveti Kuzam Križišće danas je u 15 sati puštena u promet pod posebnim prometnim režimom.

Povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika Prometne policije, Hrvatskih cesta, izvođača, projektanta i nadzornih organa, ocijenilo je da su ispunjene sve sigurnosne mjere te da prometovanje pod posebnim prometnim režimom može započeti.

Komisija tehničkog pregleda, koji je započeo u ponedjeljak 8. srpnja, a završio 12.srpnja 2013. godine, donijela je zaključak prve faze tehničkog pregleda, te svojim zapisnikom navela da su svi radovi napravljeni sukladno projektnoj dokumentaciji osim na LOT-u 4, odnosno od čvora Križišće do spoja sa državnom cestom D8 prema Krku, na kojemu je definirala nedostatke koje Hrvatske ceste moraju ukloniti u roku od 90 dana.

Navedenim zapisnikom ustanovljeno je da su ispunjeni svi osnovni elementi koje javne ceste moraju ispuniti sa stajališta sigurnosti prometa i to u smislu stabilnosti objekata i ugrađene opreme koji bi se trebali pustiti u funkciju u potpunosti. Hrvatske ceste na osnovu takvoga zapisnika osnovale su već navedeno Povjerenstvo koje je danas dalo konačnu ocjenu o puštanju prometnice pod posebnim prometnim režimom.

Odlučeno je da će se prometovati cijelom dionicom novoizgrađene ceste na dvije prometne trake iz smjera Rijeke prema Krku i Splitu. Sva vozila iz smjera Crikvenice ili Krčkog mosta, a koja idu prema Zagrebu i Rijeci prometovat će obilaznom državnom cestom sve do čvora Hreljin gdje će ulaziti na novoizgrađenu cestu te se dalje kretati prema Svetom Kuzmu, čvoru Draga, cesti D-404 ili Orehovici. Promet koji ide iz Krka prema Rijeci, Austriji, Italiji i Sloveniji koristi i dalje stari režim prometa, te prometuje kroz Kraljevicu i Bakar na Sveti Kuzam. Na zadnjih 800 metara, iz smjera Svetog Kuzma prema Križišću, promet će krenuti samo na južne dvije trake.

U Hrvatskim cestama očekuju da će svi radovi biti završeni do 1. studenog 2013. godine.