Vlada RH: Usvojen Prijedlog odluke o dopuni Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o dopuni Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga.

Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga donosi se na temelju članka 14. Zakona o željeznici (NN 94/13, 148/13), a pruge se razvrstavaju prema namjeni, gospodarskom značenju, značenju koje imaju u međunarodnom i unutarnjem željezničkom prometu, načinu upravljanja i gospodarenja željezničkom infrastrukturom te planiranju njezina razvoja.

Dopunu navedene Odluke potrebno je donijeti iz razloga što nova željeznička pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno, koja je trenutno u izgradnji i čije se puštanje u promet očekuje 2018. godine, nije uvrštena u važeću Odluku o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 03/14).

Podsjetimo pritom kako se radi o prvoj željezničkoj pruzi koja se nakon više od četrdeset godina gradi u Republici Hrvatskoj, a usvajanjem današnje Odluke ista će se razvrstati kao pruga za lokalni promet.

Nadalje, da bi se za prugu prije puštanja u promet mogao izraditi vozni red i Izvješće o mreži sukladno člancima 28., 29., 41. i 42. Zakona o željeznici, istu je potrebno uvrstiti u spomenutu Odluku o razvrstavanju željezničkih pruga.