Državni tajnik Mihotić na Trećoj regionalnoj konferenciji o procjeni utjecaja na okoliš

Photo NSL DT V 14-09_17.jpg
Državni tajnik za infrastrukturu Tomislav Mihotić sudjelovao je u četvrtak, 14. rujna na „Trećoj regionalnoj konferenciji o procjeni utjecaja na okoliš“, koja se u organizaciji Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) od 13. do 16. rujna održava u Vodicama.

Konferenciju koja je namijenjena zainteresiranim stručnjacima, znanstvenicima, predstavnicima regionalnih i lokalnih samouprava, međunarodnih financijskih institucija, kao i potencijalnih investitora, a kojima se u ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, supokrovitelja Konferencije, obratio državni tajnik Mihotić, svečano je  otvorio ministar zaštite i okoliša, Tomislav Čorić

Državni tajnik Mihotić u svom uvodnom govoru osvrnuo na upravo završenu Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -  2030. godine.

„Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao tijelo nadležno za područje prometa provodi postupke strateške procjene utjecaja na okoliš za strategije, planove i programe koji se donose na državnoj razini. Strategija prometnog razvoja je nacionalni strateški dokument koji je utemeljen na sveobuhvatnim prometnim podatcima i nacionalnom prometnom modelu, što znači potpuno ispunjenje ex-ante uvjeta Europske komisije za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Cilj Strateške procjene utjecaja na okoliš bio je da procjeni utjecaj ciljeva i mjera Strategije te da propiše mjere koje će osigurati da se taj utjecaj otkloni ili svede na najmanju moguću mjeru; da omogući razmišljanje o zaštiti okoliša na višoj razini odlučivanja, pojača koordinaciju između ministarstva i drugih tijela nadležnih za zaštitu okoliša te predlagača Strategije i povezanih sektora“, istaknuo je državni tajnik Mihotić.

Dodajmo ovome kako je provođenje postupka strateške procjene jedan je od preduvjeta za povlačenje sredstava iz EU fondova, bilo da se radi o strateškim procjenama utjecaja na okoliš (SPOU) ili procjeni utjecaja na okoliš pojedinih zahvata.

Također, resorno Ministarstvo je u komunikaciji s potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova uočilo potrebu za dodatnom edukacijom svih sudionika u postupku SPOU, od nadležnih tijela do korisnika sredstava. Cilj je, na najmanju moguću mjeru, svesti nedovoljno poznavanje obveza vezanih uz zaštitu okoliša, nedostatnu komunikacija između sudionika, kao i kasno i nedovoljno uključivanje javnosti. Potreba se ukazala i za pronalaskom najjednostavnijeg i najbržeg rješenja vezano uz zastarjele studije utjecaja na okoliš koje ne zadovoljavaju uvjete koje postavlja Europska komisija, a što onemogućuje financiranje projekata.