Vlada: Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste DC 6 u k.o. Matijevići

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste DC 6, k.č.br. 69/10, površine 544 m², zk.ul.br. 467 u k.o. Matijevići.

Sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o cestama, odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na javnoj cesti ili njezinom dijelu donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Hrvatske ceste d.o.o. uputile su Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 6, k.č.br. 69/10, površine 544m2, zk.ul.br. 467 u k.o. Matijevići (Općina Dvor).

Osnovni razlog za pokretanje postupka jest taj što je predmetnoj čestici u naravi prestala namjena korištenja kao javne ceste. Slijedom navedenoga, a u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na graničnom prijelazu Dvor, predlaže se ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste.