Vlada: Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim cestama d.o.o. za kreditno zaduženje i Odluka o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskih cesta d.o.o.

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja za potrebe financiranja, građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2013. godini. Usvojen je i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaprimilo je od društva Hrvatske ceste d.o.o. zahtjev za izmjenom Odluka o kreditnom zaduženju u svrhu financiranja građenja i održavanja državnih cesta te podmirenja kreditnih obveza u 2013. godini u iznosu od 56.500.000,00 eura. Predmetne Odluke donesene su na 134. sjednici Vlade RH, dana 27. prosinca 2013. godine.

Analizom Odluka utvrđena su sadržajna odstupanja u odnosu na ponudu zajednice ponuditelja tako da u točki II. predmetnih Odluka, uz ostale uvjete kreditnog zaduženja, nije naveden iznos naknade za nepovučeni iznos kredita od 1%.

Donošenje i provedba predloženih izmjena neće utjecati na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske.