Izrada Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske u Brusselesu predstavljena kao dobar primjer suradnje s Europskom komisijom

Photo nsl MPPI-JASPERS 10-10_14.jpg
Predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture sudjelovali su na godišnjoj konferenciji JASPERS - a, održanoj 9. listopada u Brusselesu, gdje su predstavili proces izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske kao dobar primjer zajedničke suradnje JASPERS - a, zajedničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama i jedne zemlje članice.

Projekt izrade Strategije prometnog razvoja, koja će biti temelj sveobuhvatnog, intermodalnog, razvojnog i društveno odgovornog prometnog sustava, Republika Hrvatska izrađuje uz financijsku potporu Europske unije kroz Operativni program Promet 2007. - 2013. i metodologija kojom je rađena usklađena je i dogovorena s Europskom komisijom.

Kako nam je izrada Strategije ex - ante uvjet, odnosno uvjet da nam se omogući financiranje prometnih projekata iz fondova EU, s Europskom komisijom dogovoren je i Akcijski plan za potpuno ispunjenje ex ante uvjeta do 2016. godine.

Iako je Strategija bila preduvjet za financiranje projekata, to svakako nije bio jedini razlog izrade već prvi korak u kojem je bilo potrebno detektirati ono što znamo i ono što ne znamo, definirati potrebe sektora te na osnovu analiza stvoriti dokument koji će se nastaviti razvijati prema prometnim potrebama.

Podsjetimo, Nacrt Strategije će uskoro biti usvojen na Vladi RH te će nakon izrade Nacionalnog prometnog modela biti upotpunjen prometnim podacima koji do sad nikad nisu sustavno prikupljani i koji će biti osnova za  prometne prognoze te financijski opravdana i racionalna ulaganja.

Metodologiju koju je Hrvatska koristila za izradu svog strateškog dokumenata primjenjuje i većina država članica koje imaju pristup Kohezijskom fondu poput Mađarske, Slovačke, Slovenije, ali se unatoč tome što je Hrvatska kao najnovija članica Europske unije imala najmanje vremena za pripremu za financijsko razdoblje 2014.-2020., pokazalo da je izradila najzreliji strateški dokument.

Upravo je to bila poruka koju je JASPERS ovom prilikom želio prenijeti i razlog zbog kojeg je izrada Strategije prometnog razvoja RH istaknuta kao dobar primjer suradnje s institucijama Europske komisije i JASPERS - om, koji je ovom prilikom okupljenima prenio iskustva izrade Strateških procjena utjecaja na okoliš te pripreme i izrade Akcijskih planova, od prikupljanja podataka, razvoja Prometnog modela, evaluacije projekata, jačanja kapaciteta, opsega zadiranja u Akcijski plan, pripreme nabave i upravljanja tehničkom pomoći.

Uz predstavnike Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture konferencija u Brusselesu okupila je i predstavnike ostalih zemalja koje surađuju s JASPERS-om, a to su predstavnici Grčke, Malte, Litve, Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske te predstavnike Europske komisije iz Uprave za regionalnu politiku.