Ministar Siniša Hajdaš Dončić u radnom posjetu gradilištu buduće Brze ceste Zabok – Marija Bistrica (Popovec), sa spojem na Breznički Hum

Photo obilazak_pocetka_radova_zabok_NSL.JPG
Današnjim radnim posjetom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, Siniše Hajdaš Dončića, gradilištu buduće Brze ceste Zabok – Marija Bistrica (Popovec), sa spojem na Breznički Hum, započeli su radovi na drugoj fazi izgradnje ove iznimno bitne državne prometnice koja za cilj ima povezivanje dviju međunarodnih autocesta, Zagreb-Beč (A2) i Zagreb – Budimpešta (A4) te predstavlja tzv. Zagrebački prometni prsten.

Druga faza izgradnje obuhvaća 5,3 km dugu dionicu od Andraševca do Bedekovčine, a nakon koje će se pristupiti daljnjoj izgradnji u smjeru Zlatar Bistrice te dalje prema Mariji Bistrici i Brezničkom Humu. Vrijednost radova u ovoj fazi izgradnje ugovorena je na 79 milijuna kuna (bez PDV-a), dok vrijednost nadzora iznosi 3,9 milijuna kuna (bez PDV-a). Ugovoreni rok za završetak druge faze radova je listopad 2016. godine. Nakon izgradnje posljednje faze brza cesta zajedno sa spojem na Breznički Hum bit će duga ukupno 59,1 km, od čega će u dužini od 44 km prolaziti kroz Krapinsko-zagorsku županiju, kroz Zagrebačku županiju u dužini od 12 km te 3 km kroz Varaždinsku županiju.

Tijekom obilaska gradilišta ministar Hajdaš Dončić kazao je kako je prosječni godišnji dnevni promet na postojećoj državnoj cesti D-24 od 8000 vozila razlog zašto se pristupilo izgradnji jedne trake brze ceste, no da je u projektu ostavljen prostor za proširenje prometnice. Također, ponovio je da se ovakvi i slični projekti ne bi mogli realizirati da se dio sredstava od trošarina na gorivo nije preusmjerio s Hrvatskih autocesta na Hrvatske ceste, te naglasio da će novac biti utrošen na izgradnju sličnih infrastrukturnih zahvata od šireg lokalnog značenja.

Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički Hum sastavni je dio smjera koji spaja zasljemensko područje sa Zagrebom i zatvara logičan prometni slijed, tzv. Zagrebački prsten. Ovaj spoj planiran je Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske. Zbog intenzivnog prometa na cestovnim pravcima u području zahvata, a naročito na državnim cestama D-24 i D-29 predmetna brza cesta je svrstana u drugu skupinu prioriteta rješavanja problema u cestovnom prometu u Republici Hrvatskoj.

Trasa se nalazi u važećim dokumentima prostornog uređenja Varaždinske i Krapinsko – zagorske županije, te Grada Zagreba. Izrazito povoljan utjecaj planirani zahvat imat će na rasterećenje prometnica u Zagrebu, smanjenu udaljenost između autocesta Zagreb - Goričan i Zagreb – Macelj, te bržu i sigurniju vožnju za korisnike središta i naselja uz brzu cestu. Osim toga brza cesta povezuje sve dijelove i naselja na istočnoj granici Zagrebačke županije i grada Zagreba, središnjem dijelu Krapinsko-zagorske županije te južnom dijelu Varaždinske županije. Izgradnjom brze ceste brže će se aktivirati prirodni i gospodarski resursi i stvoriti uvjeti za razvitak središta i drugih naselja kraj koja prolazi.

Uz investitora, Hrvatske ceste, u projektu sudjeluju i Zajednica ponuditelja Viadukt d.d. i Zagorje gradnja d.o.o., kao izvođač radova, nadzor provodi Centar za organizaciju građenja d.o.o. te kao projektant Palmotićeva 45 d.d.

Uz ministra gradilište su obišli i župan Krapinsko-zagorske županije, Željko Kolar, član Uprave Hrvatskih cesta, Jurica Krleža, te predstavnici jedinica lokalne samouprave te poslovnih subjekata koji sudjeluju u realizaciji ovog projekta.