Vlada RH: Usvojeno Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između RH i IBRD-a za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora.

Naime, sukladno Odluci Vlade RH o pokretanju postupka za sklapanje predmetnog Ugovora izaslanstvo Republike Hrvatske obavilo je 31. ožujka 2017. godine pregovore s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD).

Cilj Projekta modernizacije i restrukturiranja jest poboljšati održivost hrvatskog cestovnog sektora povećanjem operativne učinkovitosti i financijske održivosti istog, Predviđeno trajanje Projekta je četiri godine.

Podršku Projektu IBRD će pružiti putem investicijskog zajma u iznosu od 22 milijuna EUR-a, instrumenta za financiranje aktivnosti kojima će se provoditi sektorska politika, odnosno pružati podrška upravljanju i poboljšanju društava cestovnog sektora te dijelom i financirati isplata otpremnima za dobrovoljni odlazak iz cestovnog sektora.

Drugi instrument uključuje IPF garanciju (eng. Investment Project Financing) u iznosu od 350 milijuna EUR-a kojom će se poboljšati financijska održivost sektora, restrukturiranjem obveza radi bolje usklađenosti novčanih tokova i smanjenja troškova kamata.

Istaknimo kako su tijekom pregovora usuglašeni stavovi o uvjetima za stupanje na snagu Ugovora o zajmu, uvjetima za povlačenje, raspoloživost i otplatu zajma te financijski uvjeti i naknade po zajmu.

Također, usuglašeni su i elementi za praćenje Projekta modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora.