Vlada: Usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste u Gornjim Stativama i prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste D30 u Kostajnici

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste za k.č.br. 1435, površine 117m², zk.ul.br. Popis 1 u k.o. Gornje Stative. Naime, Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, temeljem prethodno podnesenog zahtjeva fizičkih osoba, uputila je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu javne ceste ŽC Novigrad – Jarče Polje. S obzirom da predmetna nekretnina ne predstavlja županijsku cestu već je u naravi na katastarskoj čestici izgrađen dio obiteljske kuće, u svrhu rješavanja imovinsko - pravnih odnosa predlaže se ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste sa svrhom promjene namjene.

Na sjednici je usvojen i prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste D30, za k.č.br. 21/5, površine 54 m², zk.ul.br. 1335 u k.o. Kostajnica. Zahtjev za ukidanjem statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste D30 upućen je od strane društva Hrvatske ceste d.o.o., a temeljem inicijative Ministarstva financija. S obzirom da je na predmetnoj nekretnini trajno prestala potreba korištenja javne ceste radi formiranja građevinskih čestica za novi granični prijelaz Hrvatska Kostajnica, u cilju rješavanja imovinsko - pravnih odnosa predlaže se ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu javne ceste za navedenu česticu iz Odluke.