Europska komisija donijela odluku o sufinanciranju projekta Razvoj Zračne luke Dubrovnik u iznosu od 158 milijuna eura

Photo dubrovnikairport_NSL.jpg
Iako je Glavna uprava za tržišno natjecanje Europske komisije u veljači 2014. godine donijela pozitivnu Odluku da sufinanciranje javnim sredstvima projekta razvoja Zračne luke Dubrovnik može iznositi do 145 milijuna eura, sada je donesena i Odluka Opće Uprave za regionalnu i urbanističku politiku kojom je odobreno sufinanciranje projekta iz fondova EU za 13 milijuna eura više, točnije sa 158.355.034,00 eura.

Projektom Razvoj Zračne luke Dubrovnik poboljšat će se međunarodna i domaća dostupnost Dubrovačko - neretvanske županije, poboljšat će se razvoj na izoliranom području, te sloboda kretanja ljudi i roba što će donijeti izravne koristi hrvatskom gospodarstvu.

Ovu Odluku komentirala je Povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu rekavši kako je u svibnju imala priliku vidjeti radove na proširenju dubrovačke zračne luke te vjeruje da je riječ o jednom od ključnih projekata u okviru ulaganja u promet iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Naglasila je i kako su ovo odlične vijesti za poslovni sektor, turizam i sve korisnike zračne luke.

Radovima koje sufinancira EU povećat će se kapaciteti zračne luke, koja trenutno radi na granici maksimalnog kapaciteta. Zračna luka moći će primiti više putnika, ubrzat će se protok i skratiti vrijeme čekanja, a zgrada novog terminala će biti usklađena sa Zakonom o Schengenskim granicama.

Provedba projekta Razvoj Zračne luke Dubrovnik započela je kroz Operativni program Promet 2007.-2013., a s obzirom na predviđeno trajanje projekta do 2019. godine njegova provedba nastavit će se financirati i kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. i to unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Vrijednost cijelog projekta iznosi 225 milijuna eura, od čega je za EU sufinanciranje prihvatljivo 215 milijuna, što znači da će Europska unija projekt sufinancirati bespovratnim sredstvima u iznosu od 73%.