Vlada: Usvojen Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2014. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Plan građenja i održavanja autocesta Hrvatskih autocesta za 2014. Godinu. Planom je predviđeno 1.431.839.000 kuna za ukupno ulaganje u građenje i održavanje autocesta. Za građenje je predviđeno 1.175.389.000 kuna, 122.450.000 kuna za izvanredno održavanje i 134.000.000 kuna za redovno održavanje. Glavnina radova na izgradnji autocesta odvijat će se na pravcima: A5 Beli Manastir - Osijek - granica BiH koji uključuje izgradnju mosta Drava i mosta Sava, te dovršetak izgradnje dionice Sredanci - granica BiH, A11 Zagreb - Sisak na kojem će se pustiti u promet dionica Buševec - Lekenik duljine 11 km, DC10 Čvor Gradec - Križevci i DC12 Čvor Vrbovec 2 – Farkaševac, izgradnja ulaza u Luku Ploče na spojnoj cesti CP Karamatići - Luka Ploče te A3 Bregana - Zagreb - Lipovac na kojem će se dovršiti rekonstrukcija i dogradnja čvora Ivanja Reka. Planom građenja i održavanja autocesta za 2014. godinu predviđaju se i radovi izvanrednog održavanja koji obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije te pripadajućih objekata, sanaciju usjeka, sustava odvodnje, prometne opreme i signalizacije, radove na COKP–ama i slično, a u cilju poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa.

Na današnjoj je sjednici Vlada usvojila i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2013. godinu. Od ožujka ove godine na snazi je privremeni Plan građenja i održavanja autocesta za 2013. godinu, koji je donijela Uprava Društva i odobrio Nadzorni odbor, sukladno kojem se postupalo tijekom godine i realiziralo gotovo sto posto. Planom građenja i održavanja autocesta za 2013. godinu predviđeno je izdvajanje iznosa od 1.735.658.000 kuna za građenje, 42.002.214 kuna za izvanredno održavanje te 131.000.000 kuna za redovno održavanje, što sveukupno iznosi 1.998.660.214 kuna planiranih ulaganja u građenje i održavanje autocesta u 2013. godini. Najznačajnije aktivnosti iz Plana bile su: aktivnosti na izgradnji autocesta, glavnina radova se odvijala na pravcima Split – Ploče, Vc koridoru koji uključuje izgradnju mosta Drava, Granica BiH – Metković – čvor Ploče i Zagreb – Sisak (do Lekenika), puštanje u promet novih 26,5 kilometara na pravcima: Split – Ploče, poddionica Vrgorac – Ploče duljine 11 km;  granica BiH – Metković – čvor Ploče duljine 7,5 km;  radovi na spojnoj cesti Zagvozd – Baška Voda i tunel Sveti Ilija duljine 8 km, radovi izvanrednog održavanja koji su obuhvatili obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije te pripadajućih objekata, sanaciju usjeka, sustava odvodnje, prometne opreme i signalizacije u cilju poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa te radovi redovnog održavanja autocesta. Prema Planu građenja i održavanja autocesta od planiranih 1.777.660.214 kuna ukupnih investicija u autoceste, kreditima razvojnih banaka (EIB, EBRD, KfW) financiralo se građenje s 529.845.000 kuna. S 53.813.000 kuna IKEA je sufinancirala građenje čeonog cestarinskog prolaza "Zagreb istok" i dogradnju čvora Ivanja Reka. Za ostale projekte HAC je na tržištu kapitala osiguravao dugoročne kredite uz državna jamstva.