U rad pušteno devet moderniziranih uređaja za osiguranje ŽCP-a na pruzi Koprivnica - Osijek

Photo nsl zcp NA 2-12_13.JPG
U cilju povećanja razine sigurnosti i bolje protočnosti cestovnih vozila na željezničko-cestovnim prijelazima (ŽCP), u petak, 29. studenoga 2013., HŽ Infrastruktura pustila je u rad ukupno devet uređaja sa svjetlosno-zvučnom signalizacijom i polubranicima na ŽCP-ima na dionici željezničke pruge Koprivnica – Osijek, od čega čak četiri na prostoru Grada Našice.

Ove godine dinamika ugradnje novih signalno-sigurnosnih uređaja na željezničkoj mreži RH višestruko je povećana, čemu svjedoči podatak da je, za razliku od razdoblja od 2008. do 2012. godine, kada je ukupno bilo ugrađeno novih uređaja na 57 ŽCP-a u vrijednosti 60 milijuna kuna, samo ove godine  suvremenim uređajima osigurano 40 željezničko-cestovnih prijelaza u ukupnoj vrijednosti oko 40 milijuna kuna. HŽ Infrastruktura tijekom sljedeće godine, na modernizaciju uređaja za osiguranje na željezničko-cestovnim prijelazima planira uložiti čak 100 milijuna kuna.

Na svim ovim moderniziranim ŽCP-ima ugrađeni su uređaji za automatsko osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza, sa cestovnim svjetlosno-zvučnim signalima i polubranicima. Investitor radova je HŽ Infrastruktura, a vrijednost radova na jednom željezničko-cestovnom prijelazu iznosi oko 1,5 milijuna kuna. Radovi na modernizaciji su započeli početkom ljeta, a izvođač radova bile su Pružne građevine.

U sklopu otvaranja moderniziranog željezničko-cestovnog prijelaza u Našicama, na samom prijelazu održana je preventivno-edukativna akcija „Vlak je uvijek brži“, kojoj su nazočni bili Nikola Ljuban, član Uprave HŽ Infrastrukture i Božo Papac, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica, službenici Policijske postaje Našica i djelatnici HŽ Infrastrukture.

Akcija »Vlak je uvijek brži« namijenjena je vozačima, ali i učenicima osnovnih škola, a svrha joj je djelovati preventivno i sve sudionike u prometu upozoriti na opasnosti koje vrebaju pri neopreznom prelaženju preko željezničko-cestovnih prijelaza.

Tako su 28. studenoga 2013. godine u Osnovnoj školi „Kralja Tomislava“ u Našicama i Osnovnoj školi „Ivane Brlić Mažuranić“ u Koški, održane radionice s učenicima.

Radionicama su bili obuhvaćeni učenici trećih i četvrtih razreda gdje su bila djeca upoznata s prometnom kulturom i mogućim opasnostima prelaska pruge na neobilježenim mjestima, opasnostima igranja uz prugu. S učenicima dva osma razreda održane su debatne radionice na temu opasnosti uz željezničku prugu i vandalizma u željezničkim prostorima.