Vlada: Odluka o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke, za kreditno zaduženje HŽ Infrastrukture

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u cilju efiskasnog provođenja Programa restrukturiranja.

Vlada RH je 17. veljače 2011. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke u iznosu od 88 milijuna eura za financiranje investicija i modernizacije željezničke infrastrukture.

Spomenutom Odlukom usvojen  je reprogram dugoročnog kredita HŽ Infrastrukture kod Zagrebačke banke, u ukupnom iznosu od 88.000.000,00 EUR, na način da se produži razdoblje počeka otplate glavnice za naredne dvije godine, odnosno s roka 28.02.2013. godine na novi rok 28.02.2015. godine uz nepromijenjen krajnji rok otplate glavnice 28.02.2018. te nepromijenjene sve ostale kreditne uvijete, a zbog  umanjenih sredstava dodijeljenih HŽ Infrastrukturi  Državnim proračunom za 2013. godinu i nedovoljne naplate potraživanja, a u cilju sprečavanja dodatnog narušavanja likvidnosti.

Za provedbu same Odluke nisu potrebna sredstva iz Državnog proračuna.

HŽ Infrastruktura se za ovu izmjenu uvjeta  obvezuje  platiti Banci jednokratnu naknadu u iznosu od 70.000,00 kuna.