Ministar Hajdaš Dončić u posjetu Međimurskoj županiji

Photo nsl min medim 13-11_12.jpg

Ministar Siniša Hajdaš Dončić boravio je danas u radnom posjetu Međimurskoj županiji gdje se sastao s međimurskim županom Ivanom Perhočem i gradonačelnikom Čakovca Brankom Šalamonom.

Prilikom posjeta ministar je u pratnji predstavnika Hrvatskih cesta obišao radove na državnoj cesti D20 na dijelu Sveti Križ-Prelog.

Projekt obnove državne ceste D20, na dionici Sv. Križ-Prelog u duljini od 5 km podrazumijeva proširenje postojeće širine kolnika s 6,20 na 7,10 metara, a predviđeno je i  ispravljanje geometrijske karakteristike zavoja. Na spomenutoj dionici predviđeno je uređenje odvodnje i izvedba jednog para atobusnih stajališta u Svetom Križu sa pristupnim nogostupima.

Radovi na dionici započeli su 31. listopada 2012. a izvodi ih tvrtka Tegra d.o.o..

Vrijednost ugovora za izvođenje radova je 9, 4 milijuna kuna (bez PDV-a) a rok za izvođenje je 240 dana.