Vlada: prihvaćena Uredba o izmjeni postojeće Uredbe o određivanju lučkog područja luke Osijek

Photo nsl w OS obl 24-1_13.jpg
Prihvaćanjem Uredbe na današnjoj sjednici Vlade proširit će se postojeće lučko područje luke Osijek na čestice obuhvaćene projektom „Izgradnja intermodalne infrastrukture luke Osijek“, a koje su do sada bile van lučkog područja i to u skladu s prostornim planom Grada Osijeka.

Naime, Lučka uprava Osijek predložila je izmjenu postojeće Vladine Uredbe iz 2003. godine donesene temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, budući je preduvjet za izdavanje građevinske dozvole za navedeni projekt bio da se cijeli obuhvat zahvata nalazi u lučkom području.

Projekt Izgradnja intermodalne infrastrukture zapadnog dijela luke obuhvatit će izgradnju obalne građevine u duljini od oko 2.220 metara, konačnu fazu izgradnje pregrade "G" u duljini od oko 210  metara, izgradnju glavne lučke ceste, oborinske odvodnje, opskrbu električnom energijom i rasvjetu, opskrbu vodom, te nasipavanje terena i izgradnju potpornog zida dužine 1497 metara.

Investitor je Lučka uprava Osijek, a vrijednost projekta, čiji se završetak predviđa do 2016. godine, iznosi 52,4 mil € i  financirat će se putem EU fondova. Lokacijska dozvola izdana je u 21. veljače 2012., a u tijeku je izdavanje građevinske dozvole.