Predstavljena tri projekta Hrvatskih cesta spremna za apliciranje za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Photo konferencija_31_7_14_NSL2.jpg

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture danas je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljena tri projekta Hrvatskih cesta spremna za apliciranje za sufinanciranje gradnje iz fondova Europske unije.

Riječ je o projektima most Čiovo sa spojnim cestama, projekt Splitske obilaznice LOT 2 Kaštel Stari – Kaštel Sućurac/Kaštel Gomilica i obilaznica Vodice koji su u visokoj fazi pripremljenosti i udovoljavaju ključnim kriterijima sigurnosti u prometu, uklanjanju uskih grla i zagušenja u gradovima te su kao takvi identificirani kao prioriteti.

Upravo iz tih razloga mogu se prepoznati opravdanima za sufinanciranje iz fondova EU i uvrštavanje u Operativni program Promet 2007.-2013., temeljem kojih bi se samo za njihovu provedbu privuklo 30 milijuna eura.

„Ovo su prva tri velika projekta u cestogradnji koja će se financirati iz fondova EU jer udovoljavaju trima ključnim kriterijima, a to su sigurnost, smanjenje zagušenja, odnosno uklanjanje uskih grla i mobilnost. Osim toga, oni zadovoljavaju unaprijed utvrđenim pravilima za sufinanciranje iz fondova EU, a to su izrađena studija predizvodivosti, studija izvodivosti i studija utjecaja na okoliš.“, rekao je na otvaranju konferencije za novinare ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić i dodao kako se ovi projekti pripremaju već nekoliko godina i kako je velik dio posla odrađen u „tišini“.

O projektima Hrvatskih cesta govorio je član Uprave Hrvatskih cesta Jurica Krleža koji je istaknuo kako je najspremniji među njima most Čiovo sa spojnim cestama čiji se početak gradnje očekuje krajem ove godine. „Vrijednost gradnje ovog mosta, sa sve tri faze, procijenjena je na 32 milijuna eura i trebala bi biti gotova u dvije godine. Izgradnjom mosta kopno-Čiovo omogućila bi se bolja dostupnost otoka Čiova, koji je jedina veza tog otoka s kopnom, poboljšala veza prema zračnoj luci i mreži autocesta te doprinijelo očuvanju povijesne jezgre grada Trogira.“, rekao je Krleža i dodao kako bi se projektom povećala sigurnost prometa i skratilo vrijeme putovanja te pružila potpora regionalnom razvoju i gospodarskim aktivnostima otoka Čiova i sačuvala povijesna, UNESCO-om zaštićena jezgra grada Trogira.

Upravo o važnosti projekata, koji uz prometni značaj imaju i širi regionalni značaj, govorio je potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Branko Grčić. „Samo projekti koji osim prometne svrhe omogućavaju i imaju utjecaj na regionalni razvoj moći će se financirati.“, rekao je potpredsjednik Vlade i dodao kako će ovi projekti smanjiti velika prometna zagušenja koja nastaju u gradovima, primjerice samo Kaštelima prođe 24 tisuće vozila, ali će oni povećati i dostupnost turističkim središtima. „Tek sad će na vidjelo izlaziti velika priprema projekata na kojoj se radilo protekle dvije godine, a ovako veliki infrastrukturni projekti financirat će se iz fondova EU jer Hrvatska nema novaca i ne želi posezati za dodatnim zaduženjima, to je Strategija ove Vlade.“, naglasio je Grčić i naveo primjer Hrvatskih voda koje imaju pripremljene projekte za sufinanciranje iz fondova EU u vrijednosti od 870 milijuna eura, koji će se ugovarati slijedeće godine.

Osim mosta Čiovo, kao najspremnijeg projekta, Jurica Krleža je predstavnicima medija predstavio i projekt obilaznice Vodica koji je vremenski najkraći projekt i čiji bi radovi trebali trajati godinu dana. „Mogući  početak gradnje ove obilaznice je u jesen 2015. godine i njena gradnja iznosit će 8,8 milijuna eura, a potreba za novom prometnicom ukazala se jer je postojeća D8 (jadranska magistrala) postala gradska ulica i na njoj se miješa lokalni i tranzitni promet. Upravo je zato ljeti otežan pristup pristaništu za brodske linije prema otocima.“, obrazložio je Krleža i pojasnio kako bi obilaznica odvojila lokalni i tranzitni promet, povećala sigurnost sudionika u prometu i poboljšala vezu s otocima.

Dio splitske obilaznice od Kaštel Starog do Kaštel Sućurca/Kaštel Gomilice, takozvani LOT 2 treći je u nizu projekata koji Hrvatske ceste planiraju aplicirati za sufinanciranje iz fondova EU. „Mjerenja na državnoj cesti na dijelu od Kaštela Starog do Solina pokazala su da je dnevni promet vozila veći od 24000, to stvara prometna zagušenja jer se u sklopu Splitske prometne aglomeracije nalaze tri bitna prometna odredišta, a to su luka Split, koja je treća luka po ostvarenom putničkom prometu na Mediteranu, zatim željeznička stanica u Splitu i zračna luka „Kaštela“.“, rekao je Krleža i istaknuo kako su procijenjeni troškovi projekta 37,1 milijuna eura, a početak gradnje planira se u listopadu ove godine. „Izgradnja ove dionice trajat će dvije godine, nakon čega bi se trebala smanjiti prometna zagušenja i ukloniti uska grla, poboljšati regionalna dostupnosti i povezanosti Splita kao glavnog intermodalnog čvorišta ovog dijela Hrvatske, ali bi se povećala i sigurnost u prometu te poboljšala i lokalna  dostupnosti i povezanosti unutar same Splitsko-dalmatinske županije.“, zaključio je Krleža.

Hrvatska ima priliku iz EU fondova privući 70 milijuna eura kroz Operativni program promet 2007.-2013., koji moraju biti potrošeni do studenoga 2016. godine, a upravo će najveći dio tih sredstava uzeti Hrvatske ceste s tri navedena projekta.


 

PRILOG:

Hrvatske ceste - Prezentacija
MOST KOPNO – OTOK ČIOVO (.pdf)

Hrvatske ceste - Prezentacija
OBILAZNICA SPLITA - DIONICA 1 "Plano – Kaštel Gomilica / Kaštel Sućurac" / LOT 2 "Kaštel Stari - Kaštel Sućurac - Kaštel Gomilica" (.pdf)

Hrvatske ceste - Prezentacija
OBILAZNICA VODICA (.pdf)