Potpisan Ugovor o suradnji na realizaciji strateškog projekta urbane regeneracije putem Projekta razvoja Istočne obale Gradske luke Split

Photo nsl minSHD-UGST 19-5_15.JPG
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić i gradonačelnik Splita Ivo Baldasar potpisali su danas Ugovor o suradnji na realizaciji strateškog projekta urbane regeneracije putem Projekta razvoja Istočne obale Gradske luke Split. Potpisivanju su nazočili i direktor sektora za građenje i rekonstrukciju Hrvatskih cesta Tomislav Dragovan, član uprave HŽ Infrastrukture Ivan Vuković, direktor regionalne HŽ jedinice „Infrastruktura Jug“ Slavko Šerić te pomoćnica ravnatelja Lučke uprave Split za pravne poslove Miranda Šaban.

Govoreći o važnosti potpisanog Ugovora ministar Siniša Hajdaš Dončić je istaknuo: „Ovo je prvi korak u pokretanju jedne sasvim nove razvojne priče u gradu Splitu, a u kojoj aktivno sudjeluju Lučka uprava Split, HŽ Infrastruktura te Hrvatske ceste.

Potpisivanje zajedničkog sporazuma omogućit će korištenje bespovratnih sredstava u iznosu od 300.000 eura (sredstva EBRD-a), a kojima će se zapravo financirati početna faza projekta. Naime, sporazum predstavlja prvu fazu kompletnog projekta koji uključuje izradu urbanističkog rješenja, te je njegovo potpisivanje važno za postupno započinjanje radnji koje uključuju izmještanje postojeće cestovne i željezničke infrastrukture“.

Gradonačelnik grada Splita Ivo Baldasar kazao je kako potpisivanjem Ugovora započinje prva faza realizacije projekta, te ukazao na važnost izrade projektnog zadatka, a kojeg će Grad Split izraditi zajedno s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastrukturom.

Posjetimo, Projekt je od iznimnog gospodarskog i društvenog značaja za grad Split i Splitsko - dalmatinsku županiju te Republiku Hrvatsku, a orijentiran je na izgradnju objekata od općedruštvene i gospodarske koristi kao i na privlačenje domaćih i stranih, institucionalnih i privatnih investitora.

Potpisivanjem Ugovora usuglašen je zajednički interes Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i grada Splita za uređenjem istočnog dijela splitske gradske luke, a sve u cilju unaprjeđenja prometne povezanosti te podizanja gospodarske, posebice, turističke ponude grada.

Grad Split i Ministarstvo obvezali su se za realizaciju Projekta osigurati sredstva, stručni kadar kao i ostale potrebne i raspoložive resurse. U roku od 30 dana po potpisivanju osnovat će zajednički stručni radni i koordinativni tim, kao stručnu radnu grupu za istočnu obalu koja će se brinuti o razradi pojedinačnih ciljeva i zadataka, rokovima izvršenja i njihovoj realizaciji u cjelini. Nadalje, u roku od 60 dana izradit će se Dinamički plan aktivnosti na pripremi i realizaciji Projekta.

Ulogu nositelja pripreme Projekta ima Grad Split, koji će oformiti stručne timove koji će servisirati radnu grupu u smislu pripreme odgovarajuće dokumentacije koja će omogućiti realizaciju projekta. Troškove realizacije Projekta ugovorne će strane planirati dogovorno u svojim proračunima i drugim pratećim aktima, te sukladno tome, na godišnjoj razini utvrditi i dinamiku realizacije Dinamičkog plana i ostalih pratećih aktivnosti.