Vlada: Usvojene Odluke o kreditnom zaduženju društva Hrvatske autoceste

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod Deutsche Bank AG, London Branch, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza te Odluku o davanju državnog jamstva u korist Deutsche Bank AG, London Branch, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza.

Usvajanjem predmetnih Odluka osigurat će se dio financijskih sredstava za uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza društva Hrvatske autoceste u 2015. godini, u iznosu od 100 milijuna eura kao dio od ukupno potrebnih financijskih sredstava u iznosu od 350 milijuna eura koja su Hrvatskim autocestama neophodna za financiranje "Plana poslovanja za 2015. godinu".

Kredit se izdaje na rok od 7 godina uz 2 godine počeka i 5 godina otplate, u 11 jednakih rata od kojih prva dospijeva na drugu godišnjicu od dana sklapanja Ugovora, a zadnja 7 godina nakon sklapanja Ugovora o kreditu. Kamatna stopa je promjenjiva, u visini 6M EURIBOR – a i marže od 5,20% godišnje. Aranžerska naknada iznosi 0,99% od iznosa kredita. Instrument osiguranja je državno jamstvo RH.

Donošenje ovih Odluka neće utjecati na rashode i izdatke Državnog proračuna za 2015. godinu.