Održan treći sastanak nadzornog odbora u sjeni za Operativni program Promet 2007 - 2013

Photo nsl w MPPI-OPP 23-5 SAST 30-5_13.JPG
Treći sastanak nadzornog odbora u sjeni za Operativni program Promet 2007 - 2013., održan je u utorak u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, pod predsjedavanjem Olivera Kumrića, pomoćnika ministra i čelnika Operativne strukture za promet s ciljem predstavljanja plana provedbe projekta u nadolazećem razdoblju strukturnih fondova, nakon pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo EU.

Na sastanku su čelnici Operativne strukture za promet, Oliver Kumrić, pomoćnik ministra za infrastrukturu, Katarina Čop Bajde, načelnica sektora za međunarodnu suradnju i fondove EU te Dubravka Đurkan Horvat, voditeljica službe u Upravi za prometnu infrastrukturu, izložili pregled trenutnih aktivnosti koje se provode u okviru Operativnog programa promet 2007 – 2013., kao i pripremu za korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog fonda do kraja ovog i početka sljedećeg financijskog razdoblja 2014 – 2020.

Predstavljeni su projekti u pripremi iz prve prioritetne osi ukupne vrijednosti 134,29 milijuna eura; Obnova i izgradnja drugog kolosijeka dionice Dugo Selo – Križevci, vrijedan 198,03 milijuna eura, te dvije nove elektrificirane željezničke pruge za lokalni, gradski i prigradski promet Sv. Ivan Žabno – Gradec u vrijednosti 32 milijuna eura, te Podsused – Samobor u vrijednosti 105 milijuna eura. Također je predstavljena i priprema projekta za financijsko razdoblje 2014 -2020 iz svih ostalih sektora.

U okviru druge prioritetne osi predstavljena je implementacija riječnog informacijskog servisa na plovnom putu rijeke Save - RIS, u skladu s regulativama Europske unije, čija vrijednost iznosi 1,6 milijuna eura.

Potpora Operativnoj strukturi za Operativni program promet i povećanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata, provodi se kroz treću prioritetnu os – Tehničku pomoć i iznosi 5.278 milijuna eura, a budući se  Hrvatska nalazi u fazi pripreme za strukturne fondove, pomoć Operativnoj strukturi za promet  pruža  Europska komisija putem JASPERS programa i tima tehničke pomoći.

Na sastanku, na kojem su sudjelovali predstavnici Europske komisije Raphael Goulet i Robert Szucs, predstavnici Delegacije EU u RH Richard Masa, Luc Faber, Zoran Kostić i Vedrana Ligutić te nacionalni dužnosnik za ovjeravanje, nacionalni koordinator za program IPA, kao i predstavnici Ministarstva financija, IPA komponenti IIIb i IIIc te predstavnici ARPA-e, Zelene akcije, Sindikata infrastrukture Hrvatskih željeznica, Agencije za vodne putove, zračne luke Dubrovnik i lučkih uprava Vukovar, Osijek, Sisak i Slavonski Brod, posebno je naglašeno kako će novi OPP obuhvatiti sve prometne sektore, željeznički, cestovni, pomorski, riječni i zračni, a po prvi puta, pripremat će se projekti iz segmenta gradsko-prigradskih, javnih i integriranih prometnih sustava.

Također su predstavljeni prioriteti OPP-a za nadolazeće razdoblje, a to su razvoj sveobuhvatnog, visoko kvalitetnog i interoperabilnog željezničkog sustava, potpora multimodalnom jedinstvenom europskom prometnom području, ulaganjem u TEN-T mrežu, poboljšanje regionalne mobilnosti kroz povezivanje sekundarnih i tercijarnih olika TEN-T infrastrukture, te razvoj okolišno prihvatljivog prometnog sustava i promicanje održivog javnog prijevoza.

Ovo je bila prilika i da se sudionicima sastanka prikaže priprema projekata iz unutarnjih plovnih putova i zračnog prometa, kojima je potrebno sufinanciranje iz fondova Europske unije, a to su projekt zračne luke Dubrovnik i luke Osijek.

Na ovom, drugom sastanku u sjeni po prvi puta posebna pozornost dana je komunikacijskom akcijskom planu za poboljšanje vidljivosti projekta financiranih iz fondova EU te pripremi kampanje za javni prijevoz, kojem se sukladno strateškim ciljevima EU prometne politike, posvećuje velika pažnja.