Vlada: Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o za kreditno zaduženje

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  društvu Hrvatske ceste d.o.o. za  kreditno zaduženje kod  zajednice ponuditelja BKS BANK d.d., Croatia bank d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP banka d.d. i Zagrebačka banka d.d., te  prijedlog Odluke o davanju državnog jamstva u korist spomenute zajednice ponuditelja, a za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o.

Predmetnim odlukama  Hrvatskim cestama d.o.o. daje se suglasnost  za kreditno zaduženje u visini 74.500.000,00 EUR-a, uz uvećanje za kamate i troškove, a za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2013. godini, sukladno financijskom planu Hrvatskih cesta  d.o.o. za 2013. godinu.