Vlada: Usvojene odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje i državno jamstvo društvu Autocesta Rijeka –Zagreb radi financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, radi financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu, te Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., radi financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu.

Namjena kreditnog zaduženja vrijednosti 177.000.000,00 eura jest financiranje Plana poslovanja za 2014. godinu odnosno uredno servisiranje kreditnih obveza.

Kredit se izdaje s rokom trajanja od 7 godina uz 2 godine počeka i 5 godina otplate uz kamatnu stopu promjenjivu u visini 6M EURIBOR-a + 3,96 %. Aranžerska naknada iznosi 1,05 %.

Prva glavnica dospijeva 2 godine od dana potpisa Ugovora. Za realizaciju navedenog Ugovora o kreditu izdaje se jamstvo Vlade Republike Hrvatske.

Donošenje predmetnih Odluka neće utjecati na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i dalje.