Vlada RH: Usvojeni zaključci o projektima prometne infrastrukture na području Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila niz zaključaka o projektima prometne infrastrukture na području Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije.

Na sjednici je usvojen Zaključak o uvrštenju projekta sanacije mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti D37 u godišnji Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu, a riječ je o infrastrukturnom objektu na kojem su temeljem prethodno izvršenih specijalističkih pregleda uočena oštećenja koja se zbog sigurnosti svih sudionika u prometu moraju sanirati. Slijedom navedenog, pokrenut je postupak izrade projekta sanacije mosta za čiju su realizaciju u Financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. za 2017. godinu osigurana sredstva u iznosu od 15 milijuna kuna.

Usvojen je i Zaključak o izgradnji mosta preko rijeke Odre kod Siska te kružnog toka na trasi spojne ceste čvor Sisak - Sisak, u sklopu projekta Sisak - Lekenik. Usvojenim Zaključkom zadužuju se Skupštine društava Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o.  da osiguraju sklapanje Sporazuma o financiranju i izgradnji, odnosno o uređenju međusobnih odnosa kojim će se regulirati nadležnosti u postupku realizacije navedenog projekta. Ukupna vrijednost projekta izgradnje mosta i kružnog toka iznosi 192 milijuna kuna (bez PDV-a).

Spomenimo da je na sjednici Vlade RH u Sisku usvojen i Zaključak o osiguranju pripreme i sklapanja Sporazuma o financiranju i reguliranju obveza za radove na projektu obnove državne ceste DC232, dionice Drenov Bok - Jasenovac. Usvajanjem predmetnog Zaključka osigurat će se priprema i sklapanje Sporazuma o financiranju i reguliranju obveza za radove na projektu obnove predmetne dionice državne ceste, ukupne duljine 1,8 km. Naime, navedena dionica je u izuzetnom lošem stanju, a njezinom obnovom uvelike bi se povećala sigurnost prometa, kao i ukupna prometna propusnost. Istodobno bi se podigao standard svih sudionika u prometu te obnovila/izgradila potrebna komunalna infrastruktura.

Procijenjena vrijednost sanacije dionice iznosi 8 milijuna kuna, a sredstva za obnovu osigurana su u Financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. za 2017. godinu.

Vlada je usvojila i Prijedlog zaključka o osiguranju pripreme i sklapanja Sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta obnove državne ceste DC37 i DC30 s izgradnjom pješačko - biciklističke staze. Donošenjem predmetnog Zaključka osigurat će se priprema i sklapanje Sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta obnove državne ceste DC37 (ukupne duljine 6,8 km) i DC30 (ukupne duljine 1,5 km).

Osnovni cilj ovog projekta jest poboljšanje razine sigurnosti i udobnosti svih sudionika u prometu, povećanje nosivosti kolničke konstrukcije kao i horizontalnih i vertikalnih elemenata ceste.

Nadalje, projekt će omogućiti bolju prometnu povezanost gradova Siska i Petrinje kao i spajanje niza društveno i gospodarsko važnih velikih poslovnih subjekata koji se nalaze neposredno na trasi cesta predviđenih za obnovu. Istaknimo kako procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije za spomenute dionice iznosi 996.000,00 kuna (bez PDV-a), dok se vrijednost radova obnove državne ceste DC37 i DC30  s izgradnjom pješačko-biciklističke staze procjenjuje na iznos od 29 milijuna kuna (bez PDV-a).

Usvojen je i Zaključak o rasporedu sredstava za izvanredno održavanje županijske ceste ŽC3263 (Zrin - G. Oraovica - Divuša). Njegovim usvajanjem osigurat će se izvanredno održavanje prometnice u duljini od 12,0 kilometara, a obuhvatit će obnovu kolnika i dva mosta. Temeljem Zakona o cestama Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će u okviru svoje nadležnosti za navedeno izvanredno održavanje rasporediti Županijskoj upravi za ceste Sisačko - moslavačke županije sredstva u iznosu od 5 milijuna kuna. Spomenuta sredstva osigurana su u Financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. za 2017. godinu.

Istaknimo na kraju kako je ukupna vrijednost svih navedenih projekata prometne infrastrukture o kojima je Vlada RH danas donijela odluke procijenjena na iznos od 250 milijuna kuna.