Vlada: Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket koji plaćaju operateri upravitelju željezničkom infrastrukturom za vozni red u 2014. godini.

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom se određuje koeficijent korekcije od 0,5 za umanjenje naknade za željezničke usluge minimalnog  pristupnog paketa, koji plaćaju operateri upravitelju željezničkom  infrastrukturom za vozni red u 2014. godini.

Naime, minimalni pristupni paket je dio usluga koje upravitelj željezničkom infrastrukture pruža željezničkim prijevoznicima.

Upravitelj željezničke infrastrukture - HŽ Infrastruktura, svojim je izvješćem o mreži za 2014. godinu objavio osnovnu cijenu u putničkom prijevozu od 6,37 kuna/vlkm + PDV, a u teretnom prijevozu 15,58 kuna/vlkm + PDV, čime bi naplatio iznos od 323,1 milijun kuna + PDV. S obzirom na tehničko stanje željezničke infrastrukture koja se pruža kao dio minimalnog ristupnog paketa, uključujući projektne aktivnosti koje će utjecati na redovno i očekivano korištenje uz punu dopuštenu brzinu od 160 km/h, za vozni red u 2014. godini umanjuje se naknada  za minimalni pristupni paket tako da se u formuli za njen izračun primjeni koeficijent korekcije od 0,5.

Nastala financijska razlika ne predstavlja dodatni financijski trošak na državni proračun, te nije diskriminatorna što je utvrdila Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga.