Vlada: Usvojen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o cestama s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o cestama s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Naime, kako bi se osiguralo efikasnije postupanje katastarskih ureda i zemljišnoknjižnih sudova u postupcima kada javne i nerazvrstane ceste nisu evidentirane u katastru (a koje su izgrađene prije stupanja na snagu Zakona o cestama (2011.)) pristupilo se redefiniranju članka 124., 131. i 132.  Zakona o cestama.

Predmetnim izmjenama žele se otkloniti poteškoće u poslovanju i provedbi propisa upravitelja javnih i nerazvrstanih cesta, a koje su uzrokovane nesređenim zemljišno-knjižnim i katastarskim stanjem cesta. Istodobno, želi se ubrzati postupak upisa u zemljišne knjige i katastar te utvrditi redoslijed postupanja nadležnih tijela kod upisa javnih i nerazvrstanih cesta.

Predloženim izmjenama izbjeći će se dugotrajni žalbeni postupci. Nadalje, omogućit će se da na temelju iste dokumentacije koja je ovjerena u katastarskom uredu, zemljišnoknjižni sudovi provedu upis javne ceste u zemljišnu knjigu odmah, ne čekajući pritom pravomoćnost sudskog rješenja.

Nerazvrstane ceste upisat će se u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi, kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave uz upis pravne osobe koja upravlja javnom cestom, bez obzira na postojeće upise u zemljišnoj knjizi.

Donošenjem predmetnih izmjena osigurava se pravna sigurnost u evidentiranju javnih cesta jer se i dalje upis temelji na potvrđenom geodetskom elaboratu izvedenog stanja javne/nerazvrstane ceste i prijavnom listu za zemljišnu knjigu, samo se u postupanju prvo provodi upis u zemljišnoj knjizi, a nakon toga evidentiranje javnih cesta u katastarskom operatu.

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno izdvajanje posebnih sredstava na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske.