Ministar Siniša Hajdaš Dončić u Slavonskom Brodu povodom početka gradnje novog podvožnjaka na željezničko - cestovnom prijelazu

Photo nsl minSHD-HZ SB 31-7_14.JPG
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić danas je prisustvovao otvorenju radova na novom cestovnom podvožnjaku na željezničko-cestovnom prijelazu u Osječkoj ulici u Slavonskom Brodu, koji će podići razinu sigurnosti željezničko - cestovnog prijelaza kojim dnevno prijeđe do 15 tisuća vozila i rasteretiti najprometniju ulicu tog grada.

Vrijednost radova, koji će trajati 19 mjeseci, iznose 49 milijuna kuna, a obuhvatiti će i izgradnju pothodnika za pješake i bicikliste opremljenog rampom i dizalom za osobe sa smanjenom pokretljivošću, a raskrižje sa dvokolosiječnom željezničkom prugom, koja se nalazi na paneuropskog koridora X, bit će riješeno deniveliranjem.

Prigodom otvaranja radova, ministar Hajdaš Dončić rekao je da je Osječka ulica kao istočni ulaz u grad najvažnija prometnica za funkcioniranje grada Slavonskog Broda i da stanovnici već dugo iščekuju rješenje ovog problema. Riječ je o vrlo važnom projektu kojim će se podignuti sigurnost prometa, a u kojem su investitori Hrvatske ceste koje trenutno na području cijele Slavonije grade objekte (ceste, nadvožnjaci, podvožnjaci i ostala cestovna infrastruktura) u vrijednosti od pola milijarde kuna, istaknuo je ministar Hajdaš Dočnić.

Član Uprave Hrvatskih cesta Nenad Maljković objasnio  je da će se tijekom gradnje novog podvožnjaka paziti da promet bude organiziran tako da se izbjegnu prometna zagušenja u razdoblju od 19 mjeseci koliko će trajati radovi, te je naglasio da osim podvožnjaka kreće i izgradnja novog rotora u vrijednosti od 26 milijuna kuna.

Obilježavanju početka radova i uvođenja u posao izvođača radova tvrtke Osijek Koteks d.o.o., prisustvovao je i ministar  poljoprivrede Tihomir Jakovina koji je istaknuo da će kod svih radova vezanih za odvodnju ceste, a koja je u nadležnosti Hrvatskih voda, biti ispoštovani rokovi predviđeni projektom.

Projektnu dokumentaciju izradio je Institut građevinarstva Hrvatske iz Osijeka, a raskrižje sa željezničkom prugom bit će riješeno deniveliranjem, odnosno izgradnjom podvožnjaka sa dva kolnička traka ispod željezničkoga kolosijeka. U gornjoj razini, paralelno s Osječkom ulicom bit će sagrađene jednosmjerne ceste s obje strane, za pristup stanarima i prilaz podvožnjaku.

Postojeći istočni ulaz u grad Slavonski Brod odvija se Osječkom ulicom koja je jedna od najfrekventnijih prometnica u gradu što značajno utječe na razinu prometne usluge, a veliko ograničenje predstavlja i željezničko - cestovni prijelaz preko dvokolosječne željezničke pruge koja je ujedno i dio paneuropskog koridora X, gdje je dnevni prosjek cestovnih vozila koji prelaze preko pruge oko 15 tisuća vozila, a brklja se spušta oko 45 puta dnevno. Europske norme nalažu da takvi prijelazi trebaju biti riješeni nadvožnjakom ili podvožnjakom ako imaju dnevnu frekvenciju već od 10 tisuća vozila.