Potpisivanje Ugovora za izradu Master plana održivog razvoja prometnog sustava na području Brodsko - posavske županije

Photo nsl minSHD-MASTER SB 1-6_15.JPG
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić potpisao je danas u prostorijama Brodsko - posavske županije sa županom Danijelom Marušićem Ugovor za izradu Master plana održivog razvoja prometnog sustava na području Brodsko - posavske županije.

Potpisivanju su prisustvovali ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara,  zastupnik u Hrvatskom saboru Zdravko Ronko te direktor Razvojne agencije Brodsko - posavske županije Dragan Jelić.

Vrijednost potpisanog Ugovora iznosi 966.666,00 kuna, a sufinancirat će se s 85 posto iz fondova Europske unije.

„Drago mi je što je Brodsko-posavska županija jedna od deset jedinica lokalne i područne samouprave koje su prošle složenu proceduru prijave za izradu master planova na području Republike Hrvatske. Naime, 40tak milijuna kuna koliko je u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture namijenjeno za izradu master planova jest novac Europske unije“ - rekao je ministar Siniša Hajdaš Dončić te dodao kako bez prethodnog donošenja Strategije prometnog razvoja RH 2014. - 2030. godine alokacija sredstava ne bi bila moguća.

Prilikom potpisivanja Ugovora župan Brodsko - posavske županije Danijel Marušić je istaknuo: „Master plan je preduvjet za svekoliki gospodarski i drugi razvoj na području županije te predstavlja sveobuhvatnu studiju koja će dati zamah razvoju i poboljšati život stanovništva na području županije. Hvala Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture na pruženoj pomoći“.

Gradonačelnik Mirko Duspara naglasio je kako će Strategija pokazati što se sve od prometne infrastrukture treba graditi, a kako bi se uspješno povezali gradovi i općine na području Brodsko - posavske županije.

Podsjetimo, Brodsko - posavska županija ima iznimno važan i kompleksan prometni položaj u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Njezinim prostorom prolaze transverzalni prometni koridori od europskog značaja i to koridor D5 te prometni koridor na trasi državne ceste D7 - B. Manastir, Osijek, Đakovo, Slavonski Šamac. Podsjetimo, riječ je o ogranku V. prometnog koridora preko kojeg se prostor Srednje Europe povezuje s lukama južnog Jadrana.

Polazeći od značaja navedenih prometnih pravaca, razvitak prometnog sustava Brodsko - posavske županije postaje imperativ za razvoj ukupnog prometnog sustava Srednje Europe kako u smjeru  zapad-istok tako i u pravcu sjever - jug. Razvitak prometnog sustava županije odnosi se na sve njegove oblike, a koji u uvjetima razvoja suvremenog prometnog sustava postaju apsolutno međuovisni.

Ugovor ima za cilj izradu Master plana polazeći od detaljne analize postojećeg stanja prometnog sustava Brodsko - posavske županije, izrade prometne mreže, prometne prognoze, izrade arhitekture inteligentnog transportnog sustava, davanje prijedloga rješenja za svaki oblik prometa, te provođenje analize koristi i troškova s kumuliranjem neto efekata na razini županije.

Master plan razvoja prometnog sustava Brodsko - posavske županije će nakon usvajanja Skupštine županije postati temeljni dokument za utvrđivanje opravdanih planiranja i realizacije konkretnih prometnih infrastrukturnih projekata.

Navedeni dokument bit će temelj za izradu drugih pojedinačnih projekata kojima će se sustavno rješavati promet u Županiji.