Održana je šesta sjednica Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva: potvrđena provedba mjera drugog tromjesečja iz Akcijskog plana podrške izvozu 2014. – 2015.

Photo akcijski_plan_NSL.JPG
U srijedu, 24. rujna u Banskim dvorima održana je šesta sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva, kojeg čine predstavnici 19 institucija – ministarstava, agencija, poslovnih udruženja HGK, HIZ, HUP i HOK te HNB-a, HBOR-a i Ekonomskog instituta. Sjednicu je vodio Joško Klisović, koordinator Povjerenstva i zamjenik  ministrice vanjskih i europskih poslova.

Nakon što je 8. svibnja 2014. godine Vlada usvojila Akcijski plan podrške izvozu za razdoblje 2014.-2015. kao platformu trajne i praktične podrške izvoznicima razrađenu kroz 13 aktivnosti i 41 mjeru, te slijedom uspješne provedbe prvih pet mjera predviđenih u II. kvartalu 2014. godine, nastavljena je sustavna provedba ovog plana.

Svih 8 mjera koje su bile predviđene za provedbu u trećem tromjesečju 2014. su provedene, odnosno uspostavljen je odgovarajući mehanizam njihove kontinuirane daljnje provedbe:

Mjera 1.1.3. - Organizirati informativna događanja, komunicirati rad Povjerenstva i Savjeta Povjerenstva te uspjehe izvoznika široj javnosti
Povjerenstvo je dogovorilo mehanizme kojima će tijek provedbe Akcijskog plana te prednosti koje njegove aktivnosti donose našim izvoznicima komunicirati izvoznicima i široj javnosti. Među njima su: započeta serija outreach događanja u svim hrvatskim županijama organizirana u suradnji s lokalnim vlastima i županijskim gospodarskim komorama; prezentacije članova Povjerenstva na javnim i stručnim konferencijama te seminarima; organiziranje medijskih informativnih događanja povodom usvajanja šestomjesečnih izvješća Vladi o izvršavanju Akcijskog plana; organizirano upoznavanje medija s primjerima najbolje prakse uspješnih hrvatskih izvoznika u sklopu napora da se domaće gospodarstvenike ohrabri na izlazak na strana tržišta, te široko cirkuliranje priopćenja sa sjednica Povjerenstva.

Mjera 1.2.3. Okupljati izvoznike u nadležnim DKP-ima RH:
Hrvatska veleposlanstva i konzulati u inozemstvu će od listopada 2014. godine, na redovitoj osnovi okupljati predstavnike hrvatskih izvoznika u inozemstvu. Intenzitet sastanaka ovisit će o broju hrvatskih kompanija na pojedinom tržištima, no po mogućnosti će se odvijati na mjesečnoj bazi. Takva okupljanja imat će za cilj međusobnu razmjenu informacija i stečenih iskustava te upoznavanje s praksom poslovanja u zemlji primateljici. Istovremeno, takva okupljanja hrvatskoj će diplomaciji pružiti potreban uvid za djelovanje prema institucijama zemlje primateljice u svrhu zaštite interesa hrvatski kompanija.

Mjera 1.5.4. Uvesti jedinstveno polugodišnje planiranje posjeta državnih gospodarskih izaslanstava ciljanim stranim tržištima
Povjerenstvo je usuglasilo način daljnjeg rada na definiranju polugodišnjeg plana posjeta dužnosnika inozemstvu u svrhu ciljanog promoviranja gospodarskih interesa. Temeljem interesa gospodarstvenika za ciljana tržišta, iskazanih putem poslovnih udruženja HGK, HUP, HIZ i HOK, ministarstva su započela s razradom plana dolazećih i odlazećih posjeta dužnosnika za 2015. godinu. Takvim pristupom osigurat ćemo kvalitetnije i usklađenije korištenje ograničenih raspoloživih resursa u svrhu zastupanja interesa hrvatskih izvoznika. Izvoznici će o mogućnosti sudjelovanja u delegaciji biti pravovremeno informirani kroz poslovna udruženja.

Mjera 2.1.4. - Usmjeriti izvoznike na EU financiranje.
Sva nadležna tijela aktivna su u provedbi natječaja za EU financiranje i održavanju događanja kroz koja se pružaju informacije o mogućnostima EU financiranja (info dani, radionice, okrugli stolovi, seminari, itd), a ostvarivanjem ove mjere Akcijskog plana po prvi puta su objedinjene one aktivnosti koje mogu biti od posebne koristi izvoznicima. Tako je MINPO objavilo dva javna poziva, od čega je 1. natječaj zaključen (28 odobrenih projekata, vrijednosti cca 250 mil kn, izvor Europski fond za regionalni razvoj) a 2. natječaj je u tijeku (200 prijava, vrijednost cca 24 mil kn). Održane su i brojne radionice. Ministarstvo poljoprivrede provodi 2 aktivnosti - Program informiranja i promocije polj. proizvoda (objavljen 1 poziv, u tijeku, otvoren do 30.9.) te Nacionalni program pomoći vinu (13 radionica za 378 polaznika, 5 javnih natječaja, 103 prijave, 21 odobrena, ostalo u administrativnoj obradi), kao i odgovarajuće seminare. MRRFEU je objavilo 2 javna poziva, (1. poziv - 43 prijave, 10 odobreno; 2. poziv - 144 prijave, provedena procjena, potpis ugovora u tijeku), održalo brojne seminare i radionice, Tjedan EU fondova i Javne partnerske konzultacije za 200 sudionika. HBOR je odobrio 100 mil. kn kredita vezano uz Europski fond za regionalni razvoj. AIK je održao nekoliko radionica te provela anketu kako bi se identificirale prepreke s kojima se poduzetnici susreću. HGK je održala brojne radionice i srodna događanja za poduzetnike, rješava brojne upite poduzetnika o mogućnostima EU financiranja.

Mjera 2.1.8. - Nastaviti s financijskim instrumentima potrebnim za nastup na inozemnim tržištima.
HBOR je kao nacionalna izvozno kreditna agencija uvela niz proizvoda izvozno kreditnog osiguranja koji izvoznicima pruža mogućnost smanjenja i podjele rizika koji ih prate prilikom izlaska na strano tržište. HBOR će aktivno u suradnji s poslovnim bankama i područnim uredima HBOR-a promovirati program osiguranja činidbenih bankarskih garancija. Namjena ovog programa je poticanje izvoza roba, radova i usluga hrvatskog porijekla na način da se izvozniku, u suradnji s poslovnim bankama, izdavanjem činidbene garancije omogući lakše sudjelovanje na međunarodnim nadmetanjima i zaključivanje Izvoznog ugovora. Planom proračuna RH za 2014. planirana je uplata dodatnih 100 mil. kn u Garantni fond osiguranja izvoza.

Mjera 2.1.9. - Uvesti mogućnost kreditiranja s dužom ročnošću u opravdanim slučajevima.
HBOR je prilagodio provođenje programa kreditiranja Gospodarstvo, Nova proizvodnja i Malo i srednje poduzetništvo tako se provode s dužom ročnošću otplate u opravdanim slučajevima, odnosno kreditiranja do 17 godina otplate uz uključenih 4 godine počeka.

Mjera 2.2.1 - Izraditi prijedlog prikladnih i fiskalno održivih modela dodjela državnih potpora izvoznicima u razdoblju 2015.-2017.
Na prijedlog poslovnih udruženja, izrađen je prijedlog ostvarivih i održivih modela dodjele državnih potpora unutar zadanih parametara Europske komisije. Resorni davatelji potpora i dionici ove mjere započeli su s izradom programa mjera državnih potpora za 2015. Na ispunjenje mjere utječe i nužnost provedbe fiskalne konsolidacije u RH, odnosno potreba pažljivijeg strukturiranja državnog proračuna i raspodjele raspoloživih sredstava, a sve u kontekstu procedure prekomjernog deficita (EDP).

Mjera 2.4.2. - Objediniti i objaviti listu programa koji financiraju inovacije.
Po prvi puta izrađena je objedinjena lista nacionalnih i EU programa koji financiraju inovacije. Lista će se redovno ažurirati i objavljivati na web stranicama nadležnih institucija, prije svega MINGO i HAMAG BICRO.

Akcijski plan je dostupan za preuzimanje na:
http://www.mvep.hr/files/file/2014/140508-ap-podrske-izvozu-2014-2015.pdf
http://www.mvep.hr/files/file/2014/140508-prilog-1_ap-podrske-izvozu-2014-2015.pdf