Hrvatske ceste objavile javni poziv za uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila s državnih cesta

Photo 27.05.hr-ceste.jpg
Hrvatske ceste d.o.o. objavile su javni poziv na iskaz interesa za preuzimanje poslova uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i dugih stvari s državnih cesta u vremenskom periodu od jedne godine.

Na temelju Zakona o cestama, Hrvatske ceste d.o.o.  su obavezne osigurati uklanjanje oštećenih  i napuštenih vozila i drugih stvari s državnih cesta Republike Hrvatske.
Uklanjanje vozila podrazumijeva dolazak specijalnog vozila na mjesto utovara oštećenog ili napuštenog vozila, utovar, te odvoz vozila i ostalih stvari na mjesto istovara ili privremenog odlaganja.

Ovim pozivom Hrvatske ceste d.o.o. bi ustupile poslove uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s državnih cesta na području RH, pravnoj ili fizičkoj osobi koja je za te poslove registrirana, specijalizirana i tehnički opremljena, te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za obavljanje tih poslova.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 19. veljače 2013. do 12 sati.

Poziv na iskaz interesa, te više informacija o postupku podnošenja zahtjeva možete pogledati na službenoj web-stranici Hrvatskih cesta d.o.o..