Ministar Hajdaš Dončić na prezentaciji studije Svjetske banke o održivom željezničkom sektoru

Photo nsl minSHD-WB 19-7_13.jpg
U cilju pomoći dionicima hrvatskih željeznica da se uhvate u koštac s izazovima i prilikama proizašlim iz pridruživanja Europskoj uniji, Svjetska banka je izradila dokument Croatia: Railways Policy Note (Hrvatska: Izvješće o politikama željezničkog sektora), analitičko izvješće s preporukama različitim dionicima u željezničkom sektoru o daljnjem jačanju i ubrzavanju reformi hrvatskog željezničkog sustava.

O nalazima i preporukama studije je bilo riječi na današnjoj prezentaciji koju su otvorili Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture i Hongjoo Hahm, voditelj Ureda Svjetske banke za Hrvatsku.

Hrvatski željeznički sektor napredovao je u reformama, ali one možda neće biti dovoljne da taj sektor bude konkurentan i održiv te su nužne mjere kako bi se postigla održivost i prilagodljivost željeznice, ocjena je iz predstavljene studije Svjetske banke "Hrvatska: izvješće o politikama željezničkog sektora".

Hrvatske željeznice su u proteklom desetljeću prošle kroz znatnu preobrazbu da bi usklađivanjem pravnog i institucionalnog okvira s pravnom stečevinom EU ispunile pristupne kriterije. Vlada je osnovala neovisna regulatorna tijela za sigurnost i regulaciju tržišta.

U srpnju 2012. Vlada je rasformirala HŽ Holding u tri samostalna državna poduzeća – HŽ Infrastruktura, HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz uz planove da svako bude konkurentnije i usmjerenije na korisnike. Postupak privatizacije poduzeća HŽ Cargo je dosegnuo završni stadij. Ove su preobrazbe počele smanjivati visoke proračunske potpore svakodnevnom poslovanju željeznica.

Iako znatne, ove reforme možda neće biti dostatne da bi hrvatska željeznička poduzeća preživjela i rasla na velikom i konkurentnom prometnom tržištu EU. U produktivnost, HŽ još uvijek zaostaje za usporedivim poduzećima, dok za dio željezničke mreže ne postoji tržišna potražnja da bi ostao otvoren. Neophodne su dodatne mjere za jačanje učinkovitosti i redimenzioniranje poslovanja da bi HŽ postao održiv.

Studija je izrađena 2012. godine kao doprinos planu restrukturiranja koji je vlada istodobno pripremala, te naglašava tri ključna izazova.

Prvo, kako se pobrinuti da vlada dobije vrijednost za novac koji daje HŽ-u te da se isti usmjerava više u buduće investicije u sektoru, a manje za pokrivanje troškova poslovanja. Drugo, kako osigurati održivost željezničkih poduzeća HŽ Infrastruktura, HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz, time što bi postali manje ovisni o državnim sredstvima i konkurentni na otvorenom tržištu EU. I treće, kako postići da pravni okvir EU ide na ruku Hrvatskoj, što uključuje i pitanje kako iskoristiti sredstva iz Strukturnih fondova EU za neophodnu modernizaciju željezničke mreže i postizanje boljih poslovnih rezultata primjenom ugovornih poticaja koje omogućuju željezničke direktive EU.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako je plan Vlade privatizirati HŽ Cargo za što bi ugovor o prodaji mogao biti potpisan koncem kolovoza/početkom rujna, dok će HŽ Infrastruktura i HŽ Putnički prijevoz ostati u državnom vlasništvu.

„Zajedno sa Svjetskom bankom i drugim relevantnim financijskim institucijama i korištenjem EU fondova naše Ministarstvo želi stvoriti dugoročno održiv i stabilan sustav željezničkog prometa u RH. Naša vizija razvoja hrvatskih željeznica kompatibilna je s rezultatima istraživanja i preporukama Svjetske banke, koju smatramo partnerom u budućim aktivnostima i razvoju prometnog sustava. Prvi puta se prometni sustav sagledava cjelovito, intermodalno i značajno se istodobno ulaže u razvoj i željezničku i pomorsku i cestovnu infrastrukturu.“ - naglasio je ministar Hajdaš Dončić.

U idućih nekoliko godina, prema njegovim riječima, broj zaposlenih na željeznici sa sadašnjih 13 tisuća bit će smanjen na 10 tisuća. Očekuje da će većina investicija u razdoblju do 2020. godine biti u riječki prometni pravac i deseti koridor.

Što se tiče Putničkog prijevoza, najavio je sklapanje desetgodišnjih ugovora za prijevoz s državnom i jedinicama lokalne samouprave te optimizaciju linija. Kaže da će na nerentabilnim linijama umjesto vlakova voziti autobusi poduzeća u vlasništvu HŽ Putničkog prometa, što znači da Putnički prijevoz više neće unajmljivati privatne autobusne prijevoznike.

“Hrvatskoj se nudi jedinstvena prilika da iskoristi pristupanje Europskoj uniji te osnaži svoju ulogu “vrata”  prema Srednjoj i Južnoj Europi, kroz razvoj prometno-logističkog sustava koji bi glatko povezao luke, željeznicu i drugu prometnu infrastrukturu. U tom kontekstu se željeznice u Hrvatskoj moraju prilagoditi ne bi li bile kadre dati svoj doprinos kao lokomotiva rasta hrvatskog gospodarstva.” istaknuo je Hongjoo Hahm, direktor Svjetske banke za Hrvatsku.

“Vlada će morati odigrati ključnu ulogu time što će zacrtati sveobuhvatnu strategiju ovog sektora. Svojom financijskom politikom ona može pomoći željezničkom sektoru da bude učinkovitiji tako što će ulagati u infrastrukturu i opremu te uvesti vezu između subvencija za poslovanje i kvalitete usluga.”– naglasio je Jean-François Marteau, stručnjak za prometa te jedan od autora studije Svjetske banke.PRILOG

Prezentacija: IZVJEŠČE O POLITIKAMA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA