Vlada: Prijedlog odluke o mjerama za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o mjerama za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine (ENC) u Republici Hrvatskoj.

Sukladno članku 10.a Zakona o cestama, a u svrhu ispunjenja cilja iz točke 2.2.2.3. Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine predlaže se utvrđivanje mjera za povećanje korištenja ENC sustava kako bi elektronički način naplate dostigao barem 50% ukupne naplate cestarine.

Hrvatskim autocestama d.o.o. i ostalim koncesionarima preporuča se smanjenje broja naplatnih staza za gotovinsko plaćanje te uvođenje automatskih naplatnih postaja.

Nadalje, predlaže se donošenje propisa iz resora Ministarstva, pomorstva, prometa i infrastrukture kojima se određuju javne ceste i ostali elementi bitni za obavljanje tranzitnog prometa teretnih vozila kao i davanje suglasnosti upraviteljima autocesta i koncesionarima da se popusti isključivo vežu za ENC. Isto tako, Ministarstvo je dužno pokrenuti aktivnosti za uvođenje ENC-a na autocesti A2 (Zagreb - Macelj).

Područje nadležnosti Vlade RH odnosi se na donošenje odluke o obveznom korištenju ENC uređaja na javnim cestama za sva službena vozila koja koriste tijela državne uprave.

Također, Vlada je dužna poticati korištenje fondova Europske unije kojima se sufinanciraju ulaganja u svrhu postizanja pune interoperabilnosti ENC sustava.

Za koordinaciju i praćenje provedbe ove Odluke zaduženo je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.