Podrška EBRD-a od 40 mlijuna eura za modernizaciju i restrukturiranje HŽ Infrastrukture

Photo nsl PO-UG-004-1.jpg
Darko Peričić, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture i Vedrana Jelušić Kašić, direktorica EBRD-a za Hrvatsku danas su u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture potpisali Ugovor o zajmu u iznosu od 40 milijuna eura koji Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) daje nacionalnome hrvatskom upravitelju infrastrukture HŽ Infrastrukturi za nabavu strojeva za održavanje kolosijeka i kao podršku provedbi programa restrukturiranja, modernizacije i investicijskog ulaganja HŽ Infrastrukture. Budući zajam ima državno jamstvo, Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i EBRD-a za financiranje projekata modernizacije HŽ Infrastrukture, potpisao je Slavko Linić, ministar financija.

„Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastruktura odlučili su proces restrukturiranja provesti na najefikasniji način, a upravo je to putem kredita ERDB-a.“ istaknuo je prilikom potpisivanja Ugovora o zajmu resorni ministar Siniša Hajdaš Dončić. „Ovim kreditom HŽ Infrastruktura se usmjerila na modernizaciju pruga. Dakle, kotač budućnosti se kreće polako, ali se kreće. Tako je to u slučaju željeznica. Najveći izazov koji ih očekuje u slijedećih šest godina je izgradnja pruga na koridorima Osnovne mreže.“, dodao je ministar Hajdaš Dončić i dodao kako HŽ Infrastruktura već sada radi na  remontu i izgradnji tih pruga, te da je do sad ugovoreno 2 milijarde eura vrijednosti projekata. „HŽ Infrastruktura bit će najveći korisnik sredstava fondova EU, natječaj za izgradnju pruge Dugo Selo – Križevci već je objavljen i njegova vrijednost iznosi 220 mlijuna eura, a već u ponedjeljak kreće i drugi natječaj za izgradnju potpuno nove željezničke pruge  Gradec – Sv. Ivan Žabno vrijedne 30 mlijuna eura.“, naglasio je ministar Hajdaš Dončić.

Objasnivši u što će biti utrošeno 40 milijuna eura zajma od EBRD-a, a to je zbrinjvanje radne snage u prosecu restrukturiranja, odnoso tehnološkog viška, izmjenu postojećih vozila te nabavu strojeva za čišćenje snijega na prugama,  Darko Peričić zahvalio se Vladi RH koja im je ukazala povjerenje i kazao kako je ovo tek početak zajedničke suradnje. „Nama je ovo priznanje da uspješno provodimo proces restrukturiranja. Slijedeće ljeto HŽ Infrastruktura bit će tvrtka s 5 tisuća zaposlenika i pritom najveći korisnik sredstava iz fondova EU." - istaknuo je Peričić te dodao kako je dosad remontirano 100 kilometara pruga, a već slijedeće godine bit će 250 što je 200 posto više u odnosu na ovu godinu.

Rok otplate zajma, za koji je jamstvo dala Republika Hrvatska  je 15 godina, uz mogućnost počeka na otplatu glavnice od 3 godine i kamatnom stopom od 6M EURIBOR +1 posto marže, a vraćao bi se u 24 jednake polugodišnje rate tijekom 12 godina.

„Uvjereni smo da će efikasnost HŽ Infrastrukture biti ta koja neće opterećivati proračun Republike Hrvatske. HŽ Infratsruktura će sama zarađivati i vraćati kredit.“ - rekao je ministar financija Slavko Linić prilikom potpisivanja Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i EBRD-a za financiranje projekata modernizacije HŽ Infrastrukture.

Vedrana Jelušić Kašić, direktorica EBRD-a za Hrvatsku istaknula je kako je Europskoj banci za obnovu i razvoj izuzetno drago podržati ovakav projekt koji pomaže Hrvatskoj da podigne konkurentnost. „Ovo predstavlja samo mali dio restrukturiranja i donatorska sredstava u dva područja. Prvi dio odnosi se na politku nabave, a drugi na politiku poslovnog plana, i samo taj dio iznosi 700 tisuća eura.“, istaknula je Jelušić Kašić i iskoristila priliku da se ovim putem zahvali Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu pomorstva, prometa i infarstrukture te HŽ Infratsrukturi.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i Marko Lončarević, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, Josip Vuković iz Ureda ERDB-a u Zagrebu, Jadranka Hajdinjak i Domagoj Čipčić iz Ministarstva financija te Marko Car, član Uprave HŽ Infrastrukture.

Zajam EBRD-a pomoći će financiranju prioritetnih investicija u dva ključna područja, a to su oprema i mehanizacija za održavanje željezničke infrastrukture te osiguranje sredstava za zbrinjavanje radnika. Zajam će biti povezan s reformom u sektoru u nekoliko važnih područja, uključujući restrukturiranje tvrtke, poboljšanje pristupa infrastrukturi i ojačanje tržišne orijentacije društva, a prethodila mu je revizija energetske učinkovitosti koju je financirao Specijalni fond dioničara EBRD-a. Investicija u informacijski sustav upravljanja energijom, koja je dio Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture, pomoći će HZ Infrastrukturi da usmjeri napore na mjere štednje energije.

Pregovore s predstavnicima EBRD-a, koji su nastavak pokrenutog postupka za sklapanje navedenih Ugovora za financiranje projekta modernizacije HŽ  Infrastrukture (Odluka Vlade od 10. listopada 2013.), izaslanstvo RH vodilo je 16. listopada 2013. godine, a usuglašeni su stavovi o uvjetima za stupanje na snagu Ugovora o jamstvu i Ugovora o zajmu, uvjetima za povlačenje zajma, posljednjem datumu raspoloživosti zajma i ostalim financijskim uvjetima zajma. Usuglašeni su stavovi i u pitanjima  postupka nabave, provedbe i drugim pitanjima vezanim uz praćenje Projekta, ostalim pozitivnim odredbama o Projektu, negativnim i ostalim financijskim obvezama, obvezama ispunjavanja okolišnih i socijalnih zahtjeva, o vođenju poslovanja i aktivnosti te obustavi povlačenja sredstava zajma.