Potpisana dva ugovora o financiranju faziranih projekata iz područja prometa

Photo HZ_ Infrastruktura_nsl.jpg
Prošli tjedan potpisana su dva nova ugovora o financiranju faziranih projekata Specifičnog cilja 7III1 - Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže OPKK 2014.-2020..

Slijedom rečenog, resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje rezultate dvaju faziranih projekata.

1. Projekt „Izgradnje nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno“ obuhvaća izgradnju 12,2 km nove jednokolosiječne neelektrificirane pruge za prigradski željeznički promet.

Cilj Projekta jest omogućiti izravnu povezanost gradova Bjelovara i Zagreba te istovremeno skratiti vrijeme putovanja. Projekt je podijeljen u dvije faze (dva operativna programa - OP Promet i OP Konkurentnost i kohezija).

Korisnik Projekta je društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., a cilj realizacije Projekta je izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec - Sveti Ivan Žabno(KK.07.5.1.01.0001). Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih Projektu je 153.132.479,98 HRK uz stopu sufinanciranja u 100%-tnom iznosu (intenzitet potpore).

2. Projekt rekonstrukcije i gradnje drugog kolosijek na dionici Dugo Selo – Križevci je dio velikog projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti promet na cijelom prometnom koridoru Državna granica Mađarska/Hrvatska – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Karlovac – Krasica – Rijeka – Državna granica Hrvatska/Slovenija.

Projekt je dio osnovne TEN-T mreže, odnosno Mediteranskog koridora. Cilj projekta obnove pruge Dugo Selo – Križevci i dogradnje drugog kolosijeka je rekonstruiranje pruge ukupne duljine 38,23 km, uz manje izmjene trase i izgradnju drugog kolosijeka te obnovu kolodvora, a kojega je nositelj također društvo HŽ Infrastruktura d.o.o..

Službeni naziv Projekta je "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, KK.07.5.1.02.0001", a iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih za realizaciju ovog Projekt je  ukupno 1.279.914.884,20 HRK, uz stopu sufinanciranja od 100% (intenzitet potpore).