Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „I. faza plana prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije / Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela

Photo nsl-a minSHD-SJZUP MP 2-6_15.JPG
Ministar Siniša Hajdaš Dončić i direktor „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o. Ivan Miličević potpisali su danas u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije / Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su Vesna Kusin, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, Stjepan Kožić, župan Zagrebačke županije te Željko Kolar, župan Krapinsko - zagorske županije.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 15.186.800,00 kuna, a sufinancirat će se s 85 posto iz fondova EU - OP Promet 2007-2013.  Preostalih 15 posto sufinanciranja podijelit će Grad Zagreb, Krapinsko - zagorska te Zagrebačka županija.

Prilikom potpisivanja Ugovora ministar Siniša Hajdaš Dončić je istaknuo: „U Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske, koju je prošle godine usvojila Vlada RH, postavljeni su temelji za financiranje projekata urbane i regionalne mobilnosti budući da je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture po prvi puta u prometnu Strategiju uvrstilo upravo taj prometni sektor.“.

Pojasnimo, usvajanje Strategije omogućilo je da se iz Operativnog programa Promet 2007. - 2013. financiraju projekti, najviše u cestovnom sektoru, kao što su most Čiovo ili Zračna luka Dubrovnik, ali i to da se sa 43 milijuna kuna sufinancira izrada Master planova, kao nužne dokumentacije za financiranje projekata gradske, prigradske i regionalne mobilnosti.

U sljedećem će se programskom razdoblju 2014. - 2020. za projekte koji proizađu iz navedenih Master planova namijeniti ukupno 1,55 milijardi kuna.

Slijedom navedenog, Grad Zagreb, Krapinsko - zagorska i Zagrebačke županija su u smjeru nositelja projekta i realizacije izrade Master plana prometnog razvoja svog područja osnovale društvo „Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.“

Prilikom potpisivanja Ugovora zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Kusin podsjetila je prisutne kako je pitanje integracije svih vidova javnog prijevoza putnika dugotrajno prisutno, te dodala kako će se kroz uspostavu zajedničkog sustava prijevoza putnika i tarifne unije,  u konačnici smanjiti broj automobila na zagrebačkim cestama, a koji, podsjećamo, čine glavninu gradskog prometa. Naime, iznimno visok stupanj motorizacije u gradu Zagrebu te učestale prometne gužve, predstavljaju veliko opterećenje za gradsku infrastrukturu i problem su kojem se mora sustavno pristupiti.

Župan Krapinsko - zagorske županije Željko Kolar naglasio je kako će Master plan omogućiti izradu projekata kojima će biti moguće implementirati zajedničke tarife i zajedničke vozne karte, a što je od iznimne važnosti za sve stanovnike Krapinsko - zagorske županije, područja koje tradicionalno gravitira Gradu Zagrebu i sastavni je dio zagrebačkog metropolitanskog prostora.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić objasnio je kako je svrha projekta osigurati kvalitetniji javni prijevoz za područje dviju županija i Grad Zagreb, kroz objedinjavanje autobusnog i tramvajskog prometa, te da će istom zasigurno pripomoći i društvo „Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.“ zaduženo za operativnu fazu procesa. Tijekom I. faze projekta provodit će se analiza postojećeg stanja te raditi na razvoju prometnog modela.

Podsjetimo, za područje Grada Zagreba i dviju susjednih županija, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije do sada nije rađen sveobuhvatan generalni plan prometnog razvoja kao nužan dokument strateškog promišljanja prometnog razvoja jednog ovakvog metropolitanskog područja.

Nadalje, prometni sustavi Grada Zagreba i dviju županija u dosadašnjim razvojnim dokumentima nisu sagledavani kao cjelina, a što je posljedično rezultiralo neujednačenim razvojem prometne infrastrukture i dezintegriranim upravljanjem prometnim procesom. To je posebice izraženo u području javnog prijevoza, a što među ostalim rezultira time da se čak 60 posto putovanja obavlja osobnim vozilima. Sve to dovodi do prometnih zagušenja, smanjene sigurnosti u prometu, buke i veće koncentracije ispušnih plinova, a u konačnici utječe i na smanjenje kvalitete života stanovnika te konkurentnosti gospodarstva.

U I. fazi Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije utvrdit će se stanje prometnog sustava te potrebna unaprjeđenja prometa na navedenom području s posebnim naglaskom na unaprjeđenju javnog prometa. Temeljem rezultata I. faze, u II. fazi Master plana prometnog sustava - Izrada i odabir prometnih rješenja,  definirat će se i valorizirati konkretne mjere i projekti iz područja prometa i prometne infrastrukture na području Grada Zagreba, i dviju županija u cilju integriranja svih vrsta prometa. Pristupit će se izradi studija opravdanosti i potrebne tehničke dokumentacije za realizaciju predloženih mjera i projekata iz područja prometa i prometne infrastrukture.

Recimo na kraju kako su Master planovi ili glavni planovi prometnog razvoja pojedinih gradova, županija i regija neophodni su daljnju izradu niza pojedinačnih prometnih studija i projekata na pojedinim područjima lokalnih i regionalnih samouprava i uprava. Naime, oni će dati rješenja za povezivanje javnog prijevoza gradova i općina unutar županije, naznačiti mogućnosti međusobnog povezivanja županija te pograničnih regija sa susjednim državama.

Uz to, lokalne i regionalne uprave i samouprave će kroz izradu svojih Master planova dugoročnog prometnog razvoja sagledati sve postojeće i do sada planirane prometne projekte na svom području, kako bi ih naime smisleno uklopili u jednu cjelinu i to s ciljem zadovoljavanja potrebe građana u njihovim dnevnim migracijama  s jedne strane i da budu razvojni za gospodarstvo određenog područja s druge strane.