Javni natječaji za izbor i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u tijeku

Photo w nsl MIN 3_16.jpg

Imenovanje privremenih članova uprava i nadzornih odbora javnih poduzeća u resoru Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u razdoblju do provođenja propisanih postupaka za imenovanje članova uprava i nadzornih odbora izvršeno je isključivo radi kontinuiranog i nesmetanog rada trgovačkih društava od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

Odluka o imenovanjima privremenih uprava javnih poduzeća iz resora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture donesena je u najboljem interesu Republike Hrvatske, koja je ujedno i vlasnik javnih poduzeća.

Istovremeno sa imenovanjem privremenih uprava u javnim poduzećima, ministar Oleg Butković iz nadležnosti resornog Ministarstva te u svojstvu Skupštine trgovačkih društava, a u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 112/15, 33/16 i 43/16), podnio je prijedlog za pokretanje postupka odabira kandidata putem javnog natječaja, kao i  tekst javnog natječaja koji je potom dostavljen Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom radi objave u Narodnim novinama i daljnje provedbe postupka.

Napominjemo da će se svi natječajni postupci odvijati predviđenom dinamikom te će slijedeća izabrana Vlada RH odlučiti da li se rezultati javnih natječaja, koji su upravo u tijeku, prihvaćaju ili će se odlučiti o ponavljanju tih natječajnih postupaka.