Vlada: Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi financiranja tekućeg poslovanja

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, u iznosu od 120.000.000,00 eura, a u svrhu financiranja tekućeg poslovanja.

Kredit se izdaje s rokom otplate od 3 godine i kamatnom stopom promjenjivom u visini 3M EURIBOR-a + 5,35 p.p. godišnje (na dan 4. ožujka 2014. godine iznosi ukupno 5,638% godišnje).

Hrvatske autoceste d.o.o. obvezne su s Ministarstvom financija sklopiti poseban ugovor radi reguliranja obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate kredita do njegove konačne otplate te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva. Nadalje, Hrvatske autoceste d.o.o. dužne su otplatiti kredit i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja:  Sberbank d.d., Zagreb i Sberbank of Russia, Moskva, radi financiranja Plana poslovanja za 2013. i 2014. godinu.