Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Nacrta Prijedloga Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Photo niskogr_HC.jpg
Donošenje Zakona o Izmjena i dopuna Zakona o cestama predstavlja zakonodavnu mjeru iz Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu.

Navedenim Izmjenama i dopunama Zakona o cestama provest će se daljnje usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa zahtjevima mjerodavnih propisa Europske unije u području naknada za korištenje infrastrukture, sigurnosnih zahtjeva za tunele, sigurnosti upravljanja cestovne infrastrukture, interoperabinosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine te uvođenju inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu.

Potpuno usklađenje s navedenom pravnom stečevinom Europske unije postići će se donošenjem: Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama koji se predlaže, te provedbenih propisa o uvjetima, postupku i rokovim provedbe ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, revizije cestovne sigurnosti i sigurnosnog ocjenjivanja dionica s velikim brojem prometnih nesreća te sadržaju izvješća o prometnim nesrećama; o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele; o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za EENC i elementima interoperabilnosti; o aktivnostima vezanim uz sigurnost TEM cesta; o radnom iskustvu, stručnoj spremi, ovlaštenju i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti te načinu i opsegu obavljanja poslova revizije cestovne sigurnosti; o skupinama vozila u koje se raspoređuju vozila u svrhu naplate cestarine, metodologiji utvrđivanja cestarine i koncesijske cestarine, troškova izgradnje, troškova financiranja, infrastrukturne pristojbe, pristojbe za vanjske troškove zaštite od buke, utvrđivanju najviše razine infrastrukturnih pristojbi, uvjetima za umanjenje infrastrukturnih pristojbi za vozila koja ispunjavaju najviše ekološke standardi te o metodologiji izračunavanja prosječne cestarine.

Provedbeni propisi trebali bi se donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, osim propisa  o cestarinama koji se treba donijeti do 1. listopada 2013. godine.

Više o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

PRILOG: