Vlada RH: Usvojen Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NP-BBI program)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NP-BBI program).

Riječ je o provedbenom programu izgradnje i upravljanja agregacijskim dijelovima ultra-brzih širokopojasnih mreža, koji sadrži državnu potporu, a izrađen je sa svrhom ostvarivanja ciljeva Digitalne agende za Europu do 2020. i Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj.

Usvajanje ovog Programa omogućit će korištenje dodijeljenih sredstava iz europskih strukturnih investicijskih (ESI) fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-20120. u iznosu do najviše 770.640.000 kuna, od čega će se 655.120.000 kuna ili 85 posto financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), u skladu s Odlukom Europske komisije o usklađenosti Programa s pravilima državnih potpora.

Program će biti izveden kroz javni investicijski model kao „veliki projekt“, koji će nadzirati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nositelj Programa, dok će društvo Odašiljači i veze d.o.o. biti zaduženo za tehničku provedbu.

Ciljana područja izgradnje širokopojasne agregacijske infrastrukture unutar Programa, većinom obuhvaćaju područja u kojima trenutno takva infrastruktura ne postoji ili je dostupna samo agregacijska mreža povijesnog operatora,.

Tako izgrađena infrastruktura ostaje u državnom vlasništvu i daje se u dugoročni najam svim operatorima na tržištu pod jednakim uvjetima i u skladu  s njihovim potrebama.