Zaključak Vlade RH o postupku realizacije projekta izgradnje nove pristupne i izlazne ceste iz Trajektne luke Split te Projekta Novi ulaz u Split – čvor Vučevica na A1- tunel Kozjak -čvor na DC 8 - Trajektna luka Split

Photo VRH-ulaz.jpg
Zaključkom o postupku realizacije Projekta izgradnje nove pristupne i izlazne ceste iz Trajektne luke Split te Projekta Novi ulaz u Split - čvor Vučevica na A1 - tunel Kozjak - čvor na DC 8 - Trajektna luka Split Vlada RH dala je podršku realizaciji ovog Projekta, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture se, kao koordinator, zadužuje da u suradnji sa Gradom Splitom i društvom Hrvatske ceste, kao nositeljm projekta, razmotri moguće modele njegovog financiranja.

Spoj Trajektne luke Split na autocestovnu mrežu (pravac A1), odnosno europsku TEM mrežu prometnica ostvaruje se državnom cestom DC410, koja prolazi središtem Grada Splita do istočne obale Trajektne luke i u trenutnom stanju ne zadovoljava prometne potrebe naročito u vrijeme turističke sezone.

Značajan porast prometa na trajektnim linijama indicira ubrzani razvitak projekta suvremene prometnice značajnog kapaciteta koja bi servisirala promet između tajektnog pristaništa i dužobalne prometnice DC8, te dalje prema autocestovnim čvorištima.

Zahvat je potrebno planirati u širem obuhvatu gradskih ulica kako bi se uklopio u razvojne planove Grada Splita.

Za odabir optimalnog prometnog rješenja koje će obuhvatiti rješavanje prometa u mirovanju, javnog gradskog prijevoza i zaštitu spomeničke baštine izraditi će se studija izvedivosti nakon čega će biti moguće dati procjenu vrijednosti cjelokupne investicije.