Zaprimljene neobvezujuće ponude za koncesiju autocesta

Photo VItic_Kockica.jpg
Povjerenstvo za koncesiju danas je zapisnički evidentiralo da su u propisanom roku prema postupku javne nabave pristigle ponude kvalificiranih natjecatelja za koncesiju  upravljanja i održavanja autocesta HAC-a i ARZ-a.

Budući je riječ o pregovaračkom postupku s prethodnom objavom, Ministarstvo pomorstva,prometa i infrastrukture, sukladno članku 36. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi, u ovoj fazi postupaka ne smije iznositi podatke o sudionicima u postupku, odnosno natjecateljima, sve do zaprimanja i javnog otvaranja konačnih ponuda.

Što se tiče hodograma budućih aktivnosti možemo izvijestiti da nakon prikupljanja neobvezujućih ponuda počinje pregovarački postupak sa natjecateljima, koji bi trebao trajati do četiri mjeseca.

Nakon pregovaračkog postupka, finalizira se koncesijski ugovor te se dostavlja natjecateljima.

U prvoj polovici travnja 2015. natjecatelji će biti pozvani na predaju konačnih, obvezujućih ponuda, čije će otvaranje biti javno.

Slijedi postupak odabira najpovoljnije obvezujuće ponude, a jedini kriterij bit će cijena, odabir najviše ponuđene vrijednosti. Ugovor o koncesiji bit će u toj fazi objavljen.

Odabrani natjecatelj će nakon potpisivanja ugovora imati rok od tri mjeseca da, ukoliko već nije, zatvori financijsku konstrukciju te uplati jednokratnu koncesijsku naknadu u državni proračun i preuzme koncesiju upravljanja i održavanja autocesta HAC-a i ARZ-a.