Vlada: Odluka o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi financiranja tekućeg poslovanja

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o. Odlukom se ovlašćuje Ministarstvo financija da u ime Vlade Republike Hrvatske izda ispravu o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., u iznosu od 120.000.000,00 eura, a u svrhu financiranja tekućeg poslovanja.

Kredit se izdaje s rokom otplate od 3 godine i kamatnom stopom promjenjivom u visini 3M EURIBOR-a + 5,35 p.p. godišnje (na dan 4. ožujka 2014. godine iznosi ukupno 5,638% godišnje).

Korisnik kredita je prije izdavanja isprave o jamstvu obvezan za odobreno državno jamstvo uplatiti proviziju u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstva u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nadalje, u svrhu osiguranja povrata kredita, korisnik kredita će prije izdavanja državnog jamstva s Ministarstvom financija sklopiti ugovor kojim se određuju sve obveze korisnika kredita u svrhu redovite otplate kredita, kao i instrumenti osiguranja.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja: Sberbank d.d., Zagreb i Sberbank of Russia, Moskva, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi financiranja Plana poslovanja za 2013. i 2014. godinu.