Za modernizaciju i elektrifikaciju pruge Zaprešić-Zabok 80,8 milijuna eura iz EU

Photo nsl HZI-ZP-ZB_17.jpg
Europska komisija odobrila je sufinanciranje još jednog velikog projekta iz sektora prometa, a riječ je o projektu modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić – Zabok. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 80,8 milijuna eura, a nakon obnove, navedena će linija omogućiti maksimalnu brzinu putovanja od 120 km/h i skratiti vrijeme putovanja od Zagreba do Zaboka.

Dionica Zaprešić - Zabok ima važnu ulogu u putničkom prometu na gradskom području Zagreba i pripada pruzi od regionalnog i međunarodnog značaja.

Kroz projekt će se obnoviti 24 kilometra željezničke pruge čime će se omogućiti njeno uključivanje u prigradski promet Grada Zagreba te skratiti vrijeme trajanja putovanja na relaciji Zagreb-Zabok.

Projekt će također doprinijeti poboljšanju interoperabilnosti željezničkog prometa, a što će olakšati pružanje željezničkih usluga EU operaterima i povećati konkurentnost željezničke mreže na području Hrvatske.

Projekt predviđa radove koji uključuju elektrifikaciju dionice te opremanje odgovarajućim signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima, kao i izgradnju i obnovu niza objekata (mostova, podvožnjaka) te rekonstrukciju kolodvora i stajališta i rješavanje željezničko-cestovnih prijelaza.

Nakon odobrenja Europske komisije uskoro se očekuje potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Radovi na projektu  započeti će  nakon zaključenja ugovora s odabranim izvođačem radova, dok se završetak cjelokupnog projekta očekuje do 2020. godine.

Odobrenje ovog projekta od strane Europske komisije predstavlja izniman uspjeh u pogledu budućeg razvoja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj kroz utjecaj na povećanje mobilnosti, unaprjeđenje  prijevoza robe i putnika, a na taj način izravno utječe i na budući rast nacionalnog gospodarstva.

Bespovratna sredstva Europske unije osigurana su u okviru Prioritetne osi Povezanost i mobilnost Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, a projekt je prijavljen suradnjom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Korisnik projekta je HŽ Infrastruktura.