Vlada: Usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 113 u k.o. Selca

Photo VItic_Kockica.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 113 k.č.br. 807/2, površine 51 m2, zk.ul.br. 935 u k.o. Selca.

Sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinom dijelu na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture donosi Vlada Republike Hrvatske.

Hrvatske ceste d.o.o., kao upravitelj ceste, uputile su Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 113 k.č.br. 807/2, površine 51 m2, zk.ul.br. 935, u k.o. Selca.

S obzirom da je predmetna čestica evidentirana kao javno dobro-put i nije u prometnoj funkciji, Ministarstvo je radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ocijenilo zahtjev upravitelja opravdanim te predložilo donošenje ove Odluke.