Zaključak Vlade RH o postupku realizacije projekta rekonstrukcije i izgradnje cesta Supetar - Pučišća - Povlja - Sumartin na otoku Braču

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada Republike Hrvatske na današnjoj Sjednici donijela je Zaključak o potpori postupku realizacije Projekta rekonstrukcije i izgradnje cesta Supetar - Pučišća - Povlja - Sumartin na otoku Braču čijom realizacijom će se spojiti dvije trajekne luke (Supetar i Sumartin), planiranu Teretnu luku Veselje i prolazi kroz sedam naselja (Supetar, Splitska, Postira, Pučišća, Povlja, Novo Selo i Selca) te neizravno povezuje još tri naselja (Škrip, Dol, Pražnica) zbog iznimnog značaja za gospodarstvo sjevernog i istočnog dijela otoka (eksploatacija kamena, prerada ribe, postojeći i planirani turistički kapaciteti, poljoprivreda i dr.).

Navedeni cestovni pravac rezultirati će boljom dostupnošću javnih usluga u udaljenim administrativnim središtima, mobilnošću i mogućnošću dnevne migracije stanovništva na posao i s posla te poboljšanjem opće kvalitete života kroz kvalitetniji, brži i sigurniji cestovni promet.

Projekt se dijeli utri faze: I faza – izgradnja nove dionice Pučišća- Uvala Luka (duljina 4.825 m troškovi izgradnje procijenjeni su na oko 24,8 milijuna kuna) II faza obuhvaća nastavak izgradnje ceste prema Povljima, dionica Uvala Luka – Povlja ( duljina 10.400 m, investicija je procijenjena na oko 74 milijuna kuna) III faza obuhvaća rekonstrukciju postojećih županijskih cesta Supetar – Pučišća  i Povlja – Selca ukupna duljina 31.640 m, investicija je procijenjena na 81,6 milijuna kuna).

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će sukladno ovome Zaključku razmotriti moguće modele financiranja predmetnog projekta, a do kraja 2018. godine planira se dio projekta (I. faza) prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.